قوانین وابسته مالیاتی, نمونه ای از آرا شعب

عدم درج تخفیف فروش در فاکتور فروش وذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه فاقد وجاهت قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

نمونه هایی از ارا شعب شماره 30/4/5400 تاریخ 1380/06/31

عدم درج تخفیف فروش در فاکتور فروش وذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه فاقد وجاهت قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 5400/4/30

تاریخ: 31/06/1380

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 7725 مورخ 14/10/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376
شماره حوزه مالیاتی: 0811
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 8/12/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10723-4/30-28/12/79
 
خلاصه واخواهی: ضمن اعتراض به رأی تجدید نظر به سبب نقض قانون (مفاد حکم قسمت آخر متن ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم ونیز دستورالعمل شماره 13777-4/30 مورخ 28/12/75 شورای عالی مالیاتی) ونیز عدم کفایت رسیدگی تقاضای نقض رأی صادره را دارد.
1- این شرکت به حکم دستورالعمل قانونی شماره 729907-9/8/74 سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی مکلف و ملزم گردیده که در قبال پیش دریافتهای فروش که از مشتریان اخذ می نماید، چنانچه بیش از دو ماه نزد فروشنده باشد باید در مقاطع فروش و تحویل کالا به نفع مشتری تخفیف مناسبی (در مورد این شرکت دو درصد می باشد) اعمال نماید که با توجه به قراردادهای تنظیمی اولیه این تخفیفات باید به بدهکار حساب فروش و یا هزینه منظور گردد که به هر دو صورت ماهیتا مرتبط با حساب فروش بوده و مشمول تعریف هزینه نیست که ممیز محترم و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ظاهرا آن را به علت عدم انعکاس در ماده 148 قانون بپذیرند.
2- خوشبختانه هیأت عمومی آن مرجع محترم با بصیرت و واقع بینی که طبعا لازم به کار مراجع عالیه قضاوت وحل وفصل اختلاف است طی رأی 13777-4/30 مورخ 28/12/75 در موارد مشابه رأی لازم الاجراء صادر فرموده اند که با وجود طرح مکرر این رأی در لوایح تقدیمی عموما بدون اقامه دلیل در رد آن مفاد رأی مزبوررا نادیده گرفته وهیأت تجدید نظر با اشاره گذرا به این بخشنامه در متن رأی که به هیچ وجه با موضوع اختلاف این شرکت منطبق نیست رأی بر رد تحقیقات محرز و متکی به قانون صادر نموده است.
3- آیا نظریه آن شورای محترم به عنوان یک حکم کلی واز ابعاد و جوانب مختلف آن قابل اجرا است یا صرفا دستورالعملی یک بعدی است؟ به عبارت دیگر اگر آن شورای محترم رأی بر این داده که تخفیفات اعطائی در اینگونه موارد برای دریافت کننده درآمد تلقی نمی شود، آیا مفهوم مخالف آن، این نیست که تخفیفات اعطاء شده از سوی فروشنده نیز که میزان مشخص و محرز می باشد و متکی به دستورالعمل قانونی نیز بوده قابل کسر از حساب فروش یا سود و زیان پرداخت کننده می باشد؟
4- ضمنا در خصوص مبلغ 1,509,912,500 ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نیز با توجه به مستندات قانونی عنوان شده در بند 2 لایحه تقدیمی به هیأت تجدید نظر رسیدگی و اعلام نظر قانونی نشده است لذا خواهشمند است در مورد فوق نیز با توجه به لایحه مزبور رسیدگی و اظهارنظر فرمائید.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
الف: در مورد تخفیف فروش، حسب محتویات پرونده امر از جمله گزارش سازمان حسابرسی وضعیت تخفیف مذکور به طور دقیق روشن و مستدل نبوده و در فاکتورهای فروش نیز قید نگردیده است.
ب: در خصوص ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری نیز متذکر می شود که با عنایت به احکام فصل دو باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم، قبول چنین هزینه ای فاقد مجوز قانونی است.
بنا به مراتب شکایت شاکی که معطوف به موارد یاد شده است، وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد. ضمنا هزینه رسیدگی موضوع ماده 260قانون مالیاتهای مستقیم قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
 
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *