قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

عدم تلقی طاقه فروشان پارچه به عنوان عمده فروشی

بخشنامه شماره 200/93/56 تاریخ 1393/05/13

عدم تلقی طاقه فروشان پارچه به عنوان عمده فروشی


شماره:56/93/200

تاریخ: 13/5/1393

پیوست:

بخشنامه

569396-95م
مخاطبین/ ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوععدم تلقی طاقه فروشان پارچه به عنوان عمده فروشی
باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تطبیق مقررات ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 با فعالیت طاقه فروشان پارچه، بدینوسیله اعلام می دارد:نظر به اینکه مطابق ردیف 8 بند الف ماده 96 اصلاحی قانون یادشده صرفا «بنکداران، عمده فروشها، … و صاحبان انبارها» در زمره صاحبان مشاغل بند الف ماده 95 قانون پیش گفته تصریح گردیده اند و ذکری از طاقه فروشان پارچه نگردیده است و از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طاقه فروشی پارچه و عمده فروشی پارچه رسته جداگانه تعیین نموده و اتحادیه های صنفی ذیربط نیز براین اساس در پروانه های کسبی صادره (که مبنای تشخیص فعالیت عمده فروشان از طاقه فروشان می باشد) فعالیت هریک از آنان را به تفکیک احصاء می نمایند. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبی آنها عبارت طاقه فروش تصریح گردیده در عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مذکور محسوب می گردند.علی عسکری
تـاریـخ اجـراء:——مدت اجراء:مطابق بخشنامهمرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): —
*لطفا هرگونه ابهام و توضیح را ازطریق شماره تلفن 39903537 با دفتر فنی و جسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

مواد قانونی وابسته

 ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…

ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *