عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر

عدم تسری جرایم موضوع مواد ۱۹۰و۱۹۲ ق.م.م به مالیات اراضی بایر


شماره: ۲۷-۹۵-۲۰۰

تاریخ:  ۲-۰۵-۱۳۹۵

پیوست:  دارد

 

بخشنامه

 

 

 

 

 

۲۶

 

۹۵

 

ماده ۱۹۰ و ۱۹۲

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

عدم تسری جرایم موضوع مواد ۱۹۰و۱۹۲  ق.م.م به مالیات اراضی بایر

 

پیرو بخشنامه های شماره ۴۵۹۵۰ مورخ ۱۴-۵-۱۳۸۷ راجع به ابلاغ موارد مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵-۲-۱۳۸۷ و شماره ۲۳۶۲۰-۱۷۰-۲۱۳ مورخ ۳-۳-۱۳۸۸ درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره ۲۴۱۹۸-ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۷-۲-۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نیز
فرم های نمونه اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۲۲ و فرم فهرست اراضی بایر موضوع ماده ۲۵ آیین نامه مزبور، به آگاهی می رساند:

 نظر به اینکه جریمه ماده ۱۹۰ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا مالیات عملکرد و همچنین جرائم ماده ۱۹۲ و تبصره آن موضوع اصلاحیه های مورخ ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون اخیرالذکر، فقط مودی یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفی امر پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا عدم  پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول جرائم  موضوع مواد یاد شده نخواهد بود. ۱۸-۸-۳

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا :  ۲۵-۲-۱۳۸۷

 

مدت اجرا :  نامحدود

 

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

 

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۷  با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

         

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۹۰ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل…
 ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه م…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi