بخشنامه های مالیاتی

عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر

بخشنامه شماره 200/95/27 تاریخ 1395/05/02

عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر


شماره: 27-95-200

تاریخ:  2-05-1395

پیوست:  دارد

 

بخشنامه

 

 

 

 

 

26

 

95

 

ماده 190 و 192

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و192  ق.م.م به مالیات اراضی بایر

 

پیرو بخشنامه های شماره 45950 مورخ 14-5-1387 راجع به ابلاغ موارد مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25-2-1387 و شماره 23620-170-213 مورخ 3-3-1388 درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 24198-ت 41527 ک مورخ 7-2-1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نیز
فرم های نمونه اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 22 و فرم فهرست اراضی بایر موضوع ماده 25 آیین نامه مزبور، به آگاهی می رساند:

 نظر به اینکه جریمه ماده 190 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا مالیات عملکرد و همچنین جرائم ماده 192 و تبصره آن موضوع اصلاحیه های مورخ 27-11-1380 و 31-4-1394 قانون اخیرالذکر، فقط مودی یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفی امر پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا عدم  پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول جرائم  موضوع مواد یاد شده نخواهد بود. 18-8-3

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا :  25-2-1387

 

مدت اجرا :  نامحدود

 

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

 

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903537  با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

         

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل…
 ماده 192 – در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه م…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *