موضوع

عدم تأئید فعالیت خرده فروشی شرکت بدون وجود مستندات لازم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

عدم تأئید فعالیت خرده فروشی شرکت بدون وجود مستندات لازم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان


 نمونه آرای شعب

شماره: 5424/4/30

تاریخ: 31/06/1380

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 2/1824-23/11/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 74 و عملکرد 76
شماره حوزه مالیاتی: 201432
شماره سر ممیزی مالیاتی: 20143
اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان
تاریخ ابلاغ رأی: 30/11/79
تاریخ تحویل نامه به اداره پست 5/1/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 105-4/30-19/1/80
 
خلاصه واخواهی: 1- نماینده وزارت دارائی که قبلا مجری قرار پرونده بوده و صراحتا کاهش ضریب سال 74 و تعدیل قابل توجه نسبت به سال 76 را تجویز نموده با کمال تعجب در جلسه تجدید نظر خلاف گزارش اولیه خود انشاء رأی نموده. 2- در قرار بعدی، مجری قرار کسی است که تحت عنوان سر ممیزی قبلا نظرات خود را به شرکت اعلام نموده در حالیکه مجری قرار باید شخصی بی طرف باشد. 3- پس از ابلاغ برگ تشخیص متمم، دفاعیات اعتراضیه اعلام گردیده وبه استحضار می رساند که حوزه مالیاتی در تشخیص صادره شرکت را خرده فروش اعلام نموده در حالیکه شرکت نمایند فروش تجهیزات شرکت           بوده که به صورت عمده به فروش رسانده و مدارک آن در پرونده ضبط می باشد که بدین ترتیب صدور برگ تشخیص متمم کاملا بی اساس می باشد و مورد اعتراض است. 4- در مورد عملکرد سال 76 نیز به عرایض شرکت توجه نشده است: به استحضار می رساند که علاوه بر آن حوزه رقم خرید از شرکت            را که طبق  صورتجلسه مبلغ 3,673,054,000 ریال بوده بیش از رقم مندرج در صورتجلسه شرکت برآورد نموده ارقام غیرواقعی دیگری نیز تحت عناوین فروش و خدمات برآورد نموده است ومورد دیگر اینکه شرکت نسبت به فروش 200 دستگاه کامپیوتر بصورت اقساط در سال 76 اقدام نموده که 70% درآمد آن در سال 77 وصول گردیده لیکن حوزه هم در سال 76 و هم در سال 77 اعمال ضریب نموده که تقاضای رسیدگی داریم.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه بشرح آتی انشاء رأی می نماید:
1- متمم عملکرد سال 74 – هر چند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر هریک جداگانه اقدام بصدور قرار رسیدگی نموده اند، لیکن نظر به اینکه در خصوص اعتراض شرکت مودی به اعمال ضریب خرده فروشی، کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن اعلام اینکه قسمتی از فروش عمده فروشی و قسمتی خرده فروشی می باشد، مستنداتی در این مورد ارائه ننموده و مبانی و میزان درآمد مربوط به عمده فروشی و خرده فروشی نیز به تفکیک تعیین نگردیده و مشخص نمی باشد رقم تعدیلی پیشنهادی کارشناس مجری قرار برچه اساسی تعیین گردیده و کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه مودی، گزارش مزبور را تأیید نموده است و گزارش اخیرالذکر مورد اعتراض مودی واقع گردیده است، در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی لازم به اعتراض مزبور شرکت، صرفا با استناد به گزارش کارشناس مجری قرار که از کفایت رسیدگی برخوردار نیست مغایر ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور رأی نموده است، علیهذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد است و این شعبه رأی مزبور را نقض و جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید.
2- عملکرد سال 76- نظر به اینکه شرکت مودی در لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به رقم سی میلیون تومان درآمد خدماتی اعتراض نموده (برگ شماره 92 پرونده) در حالیکه طبق گزارش رسیدگی عملکرد سال مزبور رقم برآورد شده توسط حوزه مالیاتی در این مورد مبلغ پنج میلیون تومان بوده (برگ شماره 46 پرونده) و به همین لحاظ نیز کارشناس مجری قرار اعتراض مزبور را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بر این اساس رأی مبنی بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر نموده است، علیهذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایرادی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مزبور را اعلام می دارد.
ضمنا یادآوری می نماید که این شعبه نسبت به آن قسمت از لایحه شکوائیه شرکت مودی به شورای عالی مالیاتی که قبلا در لوایح اعتراضیه تسلیمی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مطرح نگردیده تا مورد رسیدگی واقع شود فارغ از رسیدگی می باشد.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نور بخش
رضا سعیدی امجد
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها