عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکت های تعاونی روستایی موضوع رای یادشده از معافیت مالیاتی

عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکت های تعاونی روستایی موضوع رای یادشده از معافیت مالیاتی

تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۱۱۲۶۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ رئیس محترم دیوان عدالت اداری در خصوص « التزام به اجرای مفاد دادنامه وحدت رویه شماره (۱۶۲۳) و (۱۶۲۴) مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باره معافیت مالیات بر درآمد اجاره املاک تعاونیهای روستایی به پیوست ارسال میشود.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای مواد ۸۹، ۱۰۷ تا ۱۰۹ و ۱۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی، نسبت به اجرای دادنامه صادره اقدام لازم معمول نموده و نتیجه را به این معاونت و مرجع قضایی یاد شده منعکس نمایند.

احتراماً، نظر به این که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است. لذا دادنامه شماره ۱۶۲۴ – ۱۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ مبنی بر معافیت مالیات بر درآمد اجاره املاک تعاونی های روستایی تصویر (پیوست) جهت بهره برداری به حضور ارسال میگردد لذا دستور فرمایید به نحو مقتضی التزام به اجرای مفاد رأی مذکور به کلیه مراجع ذیربط آن دستگاه اجرایی و درج حکم مقرره در آراء هیأتهای مذکور ابلاغ گردد تا از اتخاذ تصمیم مغایر رأی هیات عمومی و طرح شکایت شهروندان در موارد مشابه در دیوان عدالت اداری پیشگیری به عمل آید بدیهی است عدم رعایت مفاد دادنامه مذکور در موارد مشابه موجب مسئولیت قانونی مقامات مسئول در آن دستگاه اجرایی خواهد بود.

احکام الزام اور رأی وحدت رویه شماره ۱۶۲۴-۱۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای ،تعاونی درآمد شرکتهای تعاونیهای روستایی کارگری ،مصرف مسکن و | اعتبار و نیز اتحادیه های آنها، صنایع دستی و سیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می باشند.

معافیت مقرر در ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی مشخصاً نسبت به فعالیتهای مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است. عدم رعایت حکم مقرر در دادنامه موجب مسئولیت قانونی مقامات مسئول خواهد بود.

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۶۲۴ – ۱۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی وحدت رویه آن هیأت در خصوص عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکتهای تعاونی موضوع رأی یاد شده از معافیت مالیاتی، جهت اجرا ارسال می شود.

📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi