عدم اجرای ماده 248 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: رشت

عدم اجرای ماده ۲۴۸ قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: رشت


 

شماره: ۵۹۷۲/۲۰۱
تاریخ: ۳۰/۰۷/۱۳۸۲
پیوست:
 
 
شماره و رای مورد واخواهی: ۲۳۲۵-۸/۱۱/۸۱
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد: ۱۳۷۸
شماره حوزه مالیاتی ۰۵۰۱۲۱
شماره سرممیزی مالیاتی ۰۵۰۱۲
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان
اداره امور مالیاتی شهرستان رشت
 اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: ۲۰/۱۱/۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۱۰۵۲۷- ۲۰۱- ۲۰/۱۲/۸۱ – 165-201- 18/1/82
 
 
خلاصه واخواهی: به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۱ ابلاغ گردیده به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رای و احقاق حق دارم. ۱- هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رعایت تبصره یک ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون حضور عضو بند ۳ ماده ۲۴۴ تشکیل گردیده و اقدام به انشاء رای نموده است بنابراین از اعتبار قانونی برخوردار نیست۲- هیات غیر رسمی فوق الذکر بر خلاف ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات هفت گانه مندرج در لایحه تسلیمی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است در حالیکه کلیه اسناد و مدارک مربوط به هیات بدوی و تجدید نظر تقدیم گردیده و خواستار رسیدگی به گزارش غیر موجه کارشناس مجری قرار رسیدگی گردیده ایم.
۳- مرحوم……………… در تاریخ ۷/۳/۷۷ طی مبایعه نامه عادی سرقفلی مذکور را به صورت قسطی به خریداران واگذار نموده به شرطی که پس از وصول ده فقره چک نسبت به انجام تشریفات ثبتی اقدام نماید و هیچگونه قید دیگری که حاکی از فسخ یا ابطال یا اقاله و یا انصراف از معامله باشد در مبایعه نامه ذکر نگردیده است.
۴- مرحوم………….. در تاریخ ۲۷/۲/۷۷ طی اقرار نامه عادی سر قفلی یک باب دکان پلاک ۱۸ خود را با قید مشخصات ثبتی و شروطی که در آن آمده به آقایان            و           با اخذ بیعانه واگذار نموده است.
۵- مرحوم…………. ۴۰ روز پس از تنظیم مبایعه نامه عادی مغازه را پس از وصول چکهای ماخوذه از خریداران به آنان تحویل داده ولی به علت بیماری قادر به حضور در دفتر خانه نشده است.
۶- حوزه مالیاتی بر خلاف ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون رعایت ماده ۱۵۷ قانون یاد شده با تمسک به اینکه اقساط معامله در ۷/۱/۷۸ به اتمام رسیده انجام معامله را از تاریخ ۷/۳/۷۷ به تاریخ۷/۱/۷۸ تغییر داده تا بتواند مطالبه مالیات نماید و برای خود مالک مالیات شغلی محاسبه نموده در صورتیکه درآن مغازه تا زمان حیات مالک فعالیت شغلی وجود نداشته است و به عنوان انبار سوپر مارکت از آن استفاده می شده است.
۷- کلیه اسناد مربوطه به مبایعه نامه مغازه به هیات حل اختلاف مالیاتی تقدیم شده ولی هیچیک از ماموران و مراجع ذیربط توجهی به آنها نکرده اند.
۸- استشهادیه معتمدین و بازاریان محترم پاساژ در خصوص انجام معامله مغازه در سال ۷۷ به هیات حل اختلاف بدوی ارائه گردیده که توسط کارشناس مجری قرار از پرونده خارج و به احد از وراث           مرحوم             عودت داده شده است.
۹- حوزه مالیاتی و مجری قرار و اعضاء هیات های حل اختلاف مالیاتی معلوم نیست به چه استنادی تاریخ معامله را عوض نموده اند.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
علاوه بر اینکه طبق رای شماره۲۰۸۹/۴/۳۰ مورخ ۲۴/۳/۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مواردیکه معامله حق واگذاری محل به موجب اسناد عادی صورت می گیرد تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هر کدام که مقدم باشد تاریخ انتقال سر قفلی مذکور خواهد بود، چون طبق قرار داد عادی مورخ ۷/۳/۷۷ ششدانگ سر قفلی و حق کسب و پیشه مغازه مورد نظر توسط مرحوم                با دریافت تمام بهای آن به صورت نقد و اقساط به آقایان                      و                 واگذار گردیده و انجام معامله مذکور در تاریخ یاد شده به موجب دادنامه شماره۱۴۳۲- ۱۸/۱/۷۹ شعبه شانزدهم دادگاه عمومی رشت مورد تنفیذ و تائید قرار گرفته است و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار صادره از طرف آنها بدون توجه به مراتب یاد شده و اقامه دلیل موجه نظر حوزه مالیاتی را در مورد تاریخ انتقال تائید و مبادرت به صدور رای نموده اند.علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبر نوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi