عدم اجرای تبصره3 ماده 247 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران

عدم اجرای تبصره۳ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران


 نمونه آرای شعب

شماره: ۹۴۱۹/ ۲۰۱

تاریخ: ۲۷/۱۲/۱۳۸۲

پیوست:
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۸۳۷۶- ۱۷/۲/۸۲
مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل
سال عملکرد: ۷۸ و ۷۹
شماره حوزه مالیاتی  1424
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امورمالیاتی شهرستان
اداره کل کل مالیاتهای مرکز تهران
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۲/۵/۸۲
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۳۹۰۶- ۲۰۱- ۱۲/۵/۸۲
 
 
خلاصه واخواهی:۱- با توجه به اینکه مودی نسبت به رأی بدوی اعتراض ننموده است هیات برخلاف تبصره۳ ماده ۲۴۷ از طرف مودی وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رای نموده است.
۲- با توجه به اینکه حوزه مالیاتی گزارش موضوع ماده ۲۵ آئین نامه تشخیص را به شماره ۱۴-۵۵۳۰ مورخ ۱۴/۲/۸۲ تهیه و ضمیمه پرونده نموده است هیات مذکور هیچگونه اشاره ای به اعتراض مامور تشخیص و دلایل ابرازی درآن ننموده است، لذا در این مورد نیز دچار نقص رسیدگی می باشد. لذا تقاضای رسیدگی را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
پرونده مالیاتی امر در اجرای مفاد بند ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، بر اساس اعتراض مامور تشخیص مربوط به رأی هیأت بدوی،در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح گردیده است و چون مودی در اجرای بند یک ماده یاد شده اعتراض خود را تسلیم نداشته، لذا بنا به حکم تبصره۳ ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشاره هیات تجدید نظر فقط می بایست اعتراض مامور تشخیص را مورد بررسی قرارداده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر می نمود، در حالیکه این هیات علاوه بر اینکه نسبت به اعتراضات مامورتشخیص رسیدگی به عمل نیاورده، با تعیین درآمد مشمول مالیاتی کمتر از مبالغ مشخصه در رای بدوی دچار اشتباه شده که طبعا این نحوه عمل حاکی از نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی است.
بنا به مراتب ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.
 
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغرزندی فائز
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi