خبرهای مالی و مالیاتی

طرح ادعاهای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی

طرح ادعاهای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی

طرح ادعاهای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی

بر اساس اطلاعات واصله، برخی ادارات کل امور مالیاتی بدون توجه به مفاد تبصره ماده (۱۵۷) ق.م.م و بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۱۰۱۶/۵۳۲۹۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۰ و همچنین دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲ /ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ، رسیدگی به ادعای مطالبه مالیات از غير مؤدی بعد از قطعیت پرونده را موکول به طرح آن در سایر مراجع نظیر هیات سه نفری موضوع ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م می نمایند و این در حالی است که عدم رعایت مقررات موصوف و راهنمایی مؤدیان مذکور به طرح شکایت در هیات موضوع ماده (۲۵۱) مكرر ، علاوه بر اینکه عملا امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده (۱۵۷) مطالبه مالیات از مؤدی واقعی) را سلب می نماید، موجب نارضایتی مؤدیان، اطاله دادرسی و تضییع حقوق دولت نیز می گردد، همچنین با توجه به اینکه در مرحله اجرائیات، عدم نقص به فرآیند قطعیت نیز موجب عدم طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هیات حل اختلاف مالیاتی نمی باشد و هیات موضوع ماده (۲۱۶) في. م.م مکلف به رسیدگی به ادعای یادشده با رعایت مفاد تبصره ماده مذکور می باشد؛ فلذا با توجه به نص صریح حکم تبصره یاد شده و همچنین مقررات صدرالاشاره و با توجه اهمیت موضوع، مقرر می گردد ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت دقیق مقررات مطروحه، پرونده های مذکور را صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای (اعم از این که پرونده در مرحله قبل از قطعیت بوده و یا قطعی شده باشد) قرار دارند، با قید فوریت و خارج از نوبت، حسب مورد در هیات های حل اختلاف مالیاتی ویژه طرح و رسیدگی نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *