طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران


شماره:۳۰۱۰۹/۲۵۳۴/۲۱۱

تاریخ:۰۱/۰۸/۱۳۸۵

پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
 
در اجرای ماده ۱۵ آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۸۱ هیأت محترم وزیران، که به موجب آن امتیاز توان مالی پیمانکاران جهت اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنان تعیین می گردد،به پیوست فرم شماره ۷۶ به هماره برگ درخواست مودی، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(جهت رتبه های ۳ و بالاتر) و در تهران از طریق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جهت رتبه های ۱ و۲) ارسال می گردد.
 
 
علی اکبرعرب مازار
 
 
بسمه تعالی
 
 
اداره کل امور مالیاتی ………………………………..
 
اینجانب                                                    با سمت
در شرکت/ موسسه
به شماره شناسنامه/ ثبت                                            شماره ملی
محل صدور                                           نوع فعالیت
نشانی:
                                   تلفن                                          شماره پستی
 
در اجرای ماده ۱۵ آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۱۳/۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۱۱/۱۲/۸۱ هیأت محترم وزیران جهت اخذ رتبه                      نیاز به ارائه اطلاعات مربوط به آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارم. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم مبذول فرمایند.
 
 
 
 
 
مدیر عامل شرکت/شخص حقیقی
                                                            مهر و امضاء                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گواهی تایید اطلاعات مالی پیمانکار
 
 
 
 
 
 
اداره کل امور مالیاتی                         اداره امور مالیاتی                          واحد مالیاتی
 نشانی:                                                                                              تلفن
 
 
¨ دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
¨ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان…………………………….
 
در اجرای ماده ۱۵ آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۱۳ت/۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۸۱ هیأت محترم وزیران و بنا به درخواست شماره           مورخ  
 
شخص
حقیقی/حقوقی
نام پدر
تاریخ
تولد/ثبت
شماره
شناسنامه/ثبت
شماره ملی
محل
صدور/ثبت
 
 
 
 
 
 
 
نوع فعالیت:
نشانی:
                                                                 تلفن:                       شماره پستی:
جهت اخذ رتبه ………………………. که تحویل این اداره گردیده است. به پیوست اطلاعات تأیید شده مربوط به آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی شرکت/ آقای/ خانم
شامل:
۱- تصویر برابر اصل شده ترازنامه
۲- تصویر برابر اصل شده جدول شماره (۵) اظهارنامه تسلیمی(بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاران)
۳- تصویر برابر اصل شده جدول شماره(۶) اظهارنامه تسلیمی(حساب عملکرد پیمانکاران)
جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.
 
کارشناس ارشد مالیاتی                                                               رئیس گروه مالیاتی
نام و نام خانوادگی                                                                       نام و نام خانوادگی
 
 
مهر و امضاء                                                                                      مهر و امضاء
 
 
فرم ۷۶(شهریور-۸۵) دفتر خدمات مالیاتی
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۹۹ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ( ۷۶) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پی…
 ماده ۱۰۰ – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi