ضرایب نسبت سود فعالیت بخش تولید-عملکرد سال 1400

انواع حبوبات،نخود،لوبیا،عدس،گیاهان دارویی و طبی،انواع چای،انواع میوه و مرکبات،انواع دانه های روغنی،انواع رطب و خرما

کد یونیکشرح فعالیت بخش( تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۱۰۰۱۰انواع حبوبات نظیر نخود،لوبیا،عدس ماش و ….۸۰
۱۰۱۰۰۲۰انواع چای ( خشک کردن،سورت ( طبقه بندی) و بسته بندی چای)۴.۳
۱۰۱۰۰۳۰انواع گیاهان طبی و دارویی۷.۲
۱۰۱۰۰۴۰انواع گیاهان دریایی و اسفنج ۸.۸
۱۰۱۰۰۵۰انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات ۸.۰
۱۰۱۰۰۶۰انواع نهال،نشاء،قلمه،درختچه،گیاهان ریشه ای خوراکی۸.۰
۱۰۱۰۰۷۰انواع میوه و مرکبات ۶.۷
۱۰۱۰۰۸۰انواع سبزیجات،صیفی جات،قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی۶.۷
۱۰۱۰۰۹۰انواع دانه های روغنی ۶.۰
۱۰۱۰۱۰۰انواع رطب و خرما ۶.۰

انواع کاه،یونجه،سبوسو علوفه جات،سدر و حنا،انواع مواد جنگلی،انواع تخمه،انواع احشام و دام خوراکی ( زنده)،انواع پرندگان خوراکی ( زنده)،انواع آبزیان خوراکی ( زنده )،زنبورعسل،کرم ابریشم

کدیونیکشرح فعالیت بخش تولیدسود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۱۰۱۱۰انواع کاه،یونجه،سبوس و علوفه جات۵.۲
۱۰۱۰۱۲۰سدر و حنا۸.۰
۱۰۱۰۱۳۰انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج،گزنگبین،سقز،کثیرا و …۷.۲
۱۰۱۰۱۴۰انواع تخمه،پسته،بادام،فندق،گردو و …..۸.۰
۱۰۱۰۱۵۰انواع احشام و دام خوراکی (زنده )۶.۰
۱۰۱۰۱۶۰انواع پرندگان خوراکی (زنده)۷.۲
۱۰۱۰۱۷۰انواع آبزیان خوراکی (زنده)۷.۲
۱۰۱۰۱۸۰زنبور عسل۷.۲
۱۰۱۰۱۹۰کرم ابریشم۷.۲

حیوانات خانگی و پرندگان غیر خوراکی،انواع ماهیهای تزئینی و سایر آبزیان غیر خوراکی،پر انواع مرغ و طیور،انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده)،انواع کود حیوانی،انواع کود حیوانی،انواع کود حیوانی،انواع کود گیاهی،انواع کود حاصل از بازیافت پسماند های خانگی شهری و روستایی ( کمپوست )،سریشوم،انواع چای،صرفا بسته بندی و فروش چای،انواع بذر گندم و جو

کدیونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۱۰۲۰۰حیوانات خانگی و پرندگان غیر خوراکی ۷.۲
۱۰۱۰۲۱۰انواع ماهیهای تزئینی و سایر آبزیان غیر خوراکی۸۸
۱۰۱۰۲۲۰پر انواع مرغ و طیور۸.۰
۱۰۱۰۲۳۰انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده)۸.۰
۱۰۱۰۲۴۰انواع کود حیوانی ۸۸
۱۰۱۰۲۵۰انواع کود گیاهی ۶.۴
۱۰۱۰۲۶۰انواع کود حاصل از بازیافت پسماندهای خانگی شهری و روستایی (کمپوست)۳.۶
۱۰۱۰۲۷۰سریشوم۸.۰
۱۰۱۰۲۸۰انواع چای (خشک کردن،سورت ( طبقه بندی) و بسته بندی چای ) – صرفا اجرت بگیر۱۶.۰
۱۰۱۰۲۹۰صرفبسته بندی و فروش چای ۸%۶.۴
۱۰۱۰۳۰۰انواع بذر گندم و جو۵.۶

گوشت قرمز و سفید شامل گوشت انواع احشام،دام و طیور،گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی،انواع کله و پاچه،پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان،کسسرو انواع گوشت قرمز و سفید،انواع کنسرو خاویار،انواع تخم ماهی،انواع سیس،کالباس،سایر فرآورده های گوشتی،انواع شیر و ترکیبات آن،انواع بستنی،انواع شیر خشک،سایر فرآورده های لبنی

کدیونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۲۰۰۱۰گوشت قرمز و سفید شامل گوشت انواع احشام دام و طیور (کشتار،انجماد،بسته بندی)۲.۵
۱۰۲۰۰۲۰گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی(عمل آوری،انجماد،خشم،نمک،سود کردن و بسته بندی)۲.۵
۱۰۲۰۰۳۰انواع کله و پاچه،سیراب و شیردان،دل،دل،جگر،قلوه و از این قبیل۸۸
۱۰۲۰۰۴۰پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان ۸۸
۱۰۲۰۰۵۰کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید۸.۰
۱۰۲۰۰۶۰انواع کنسرو خاویار۱۲۸
۱۰۲۰۰۷۰انواع تخم ماهی ۸.۰
۱۰۲۰۰۸۰انواع سوسیس،کالباس،همبرگر و کتلت گوشت۱۰.۴
۱۰۲۰۰۹۰سایر فرآورده های گوشتی ۸۸
۱۰۲۰۰۱۰۰انواع شیر و ترکیبات آن ۳۸
۱۰۲۰۱۱۰انواع بستنی ۹.۶
۱۰۲۰۱۲۰انواع شیر خشک۷.۳
۱۰۲۰۱۳۰سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه،ماست،پنیر و مایه پنیر،دوغ،کره و روغن حیوانی،کشک و غیره۵.۲

انواع تخم مرغ و سایر طیور،تخم مرغ مایع،انواع عسل،آرد پرک و بلغور انواع غلات،آرد گندم خرید از شرکت بازرگانی،آرد گندم خرید از شرکت غیر بازرگانی،کنسرو انواع غلات،خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد،انواع ماکارونی،انواع آرد،کنسر انواع حبوبات،قهوه،کاکائو و نسکافه،انواع دمنوش های گیاهی،انواع عرقیات و شیرهای گیاهی،انواع مواد جنگلی،انواع آبمیوه،انواع سرکه،انواع کمپوت،انواع شور و ترشی،انواع خشکبار،انواع آجیل

کدیونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۲۰۱۴۰انواع تخم مرغ و سایر طیور۷.۰
۱۰۲۰۱۵۰تخم مرغ مایع،پودر تخم مرغ و نظایر آنها۸.۰
۱۰۲۰۱۶۰انواع عسل ۶.۷
۱۰۲۰۱۷۰آرد پرک و بلغور انواع غلات۶.۰
۱۰۲۰۱۸۰آرد گندم(خرید گندم از شرکت بازرگانی دولتی ایران و فروش آرد به قیمت آزاد به قیمت مصوب )۱.۶از مجموع درآمد حاصل از فروش آرد کیسه گیری شده،سبوس و فضولات
۱۰۲۰۱۹۰آرد گندم(خرید گندم از شرکت غیر بازرگانی دولتی ایران و فروش آرد به قیمت آزاد )۴.۴از مجموع درآمد حاصل از فروش آرد کیسه گیری شده،سبوس و فضولات
۱۰۲۰۲۰۰کنسرو انواع غلات۸.۰
۱۰۲۰۲۱۰خمیر مایه خشک و بهبوود دهنده آرد۷.۲
۱۰۲۰۲۲۰انواع ماکارونی،رشته و محصولات آردی مشابه۶.۰
۱۰۲۰۲۳۰انواع آرد،پرک،لپه و بلغور حبوبات۸۸
۱۰۲۰۲۴۰کنسرو انواع حبوبات۸۸
۱۰۲۰۲۵۰قهوه،کاکائو،نسکافه،پودر و خمیر حاصل از آنها ۷.۲
۱۰۲۰۲۶۰انواع دمنوش های گیاهی ۷.۲
۱۰۲۰۲۷۰انواع عرقیات و شیرهای گیاهی۷.۲
۱۰۲۰۲۸۰انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج،گزنگبین،سقز،کثیرا و ….. ۷.۲
۱۰۲۰۲۹۰انواع آبمیوه،انواع شربت،کنستانتره و شیره انواع میوه جات۹.۶
۱۰۲۰۳۰۰انواع سرکه،آبغوره و آبلیمو۹.۶
۱۰۲۰۳۱۰انواع کمپوت،کنسرو،رب،مربا و سس۸۸
۱۰۲۰۳۲۰انواع شور و ترشی میو و سبزیجات۸.۰
۱۰۲۰۳۳۰انواع خشکبار و میوه خشک،پودر و یا خمیر انواع میوه ۸۸
۱۰۲۰۳۴۰انواع آجیل نظیر تخمه،پسته،بادام،فندق،گردو و …. و پودر،خلال و خمیر حاصل از آنها۶.۹

پاک کردن،شکستن،شکستن،شور کاری کردن،بودادن،درجه بندی و بسته بندی انواع پسته،انواع زعفران،انواع ادویه جات وسبزی خشک،انواع روغن نباتی،انواع کره گیاهی و مارگاین،انواع کنجاله،انواع خوراک دام و طیور،انواع گلوکز و نشاسته از آرد گندم،انواع گلوکر و نشاسته از آرد ذرت،انواع نمک،انواع قند و شکر،انواع قند،انواع آب معدنی و آب آشامیدنی،انواع نوشابه،انواع یخ،فرآورده های یخی،انواع شیرینی،انواع ( تولید کننده و خرده فروشی توام)،انواع شیرینی ( صرفا تولید کننده)،انواع کیک

کدیونیکشرح فعالیت ( بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۲۰۳۵۰ پاک کردن،شستن،شکستن،شورکاری،بودادن،درجه بندی و بسته بندی انواع پسته،بادام،فندق،گردو و …. و پودرخلال و خمیر حاصل از آنها۲۲.۴
۱۰۲۰۳۶۰انواع زعفران ۷.۲
۱۰۲۰۳۷۰انواع ادویه جات و سبزی خشک۶.۴
۱۰۲۰۳۸۰انواع روغن نباتی۵.۰
۱۰۲۰۳۹۰انواع کره گیاهی و مارگارین۷.۹
۱۰۲۰۴۰۰انواع کنجاله،تفاله،ملاس و ضایعات گیاهی۵.۲
۱۰۲۰۴۱۰انواع خوراک دام،طیور و آبزیان از ضایعات کشتار،محصولات نباتی و سایر مکملها۳.۷
۱۰۲۰۴۲۰انواع گلوکز و نشاسته از آرد گندم۵.۷
۱۰۲۰۴۳۰انواع گلوکز و نشاسته از آرد ذرت۵.۱
۱۰۲۰۴۴۰انواع نمک۶.۴
۱۰۲۰۴۵۰انواع قندو شکر ( از چغندر یا نیشکر)۴.۵
۱۰۲۰۴۶۰انواع قند ( تولید شده از شکر )۴.۰
۱۰۲۰۴۷۰انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده۷.۲
۱۰۲۰۴۸۰انواع نوشابه ماءالعشیر و سایر نوشیدنی های گاز دار۸.۲
۱۰۲۰۴۹۰انواع یخ۶.۷
۱۰۲۰۵۰۰فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده،نوشمک،یخمک و غیره۱۰.۴
۱۰۲۰۵۱۰انواع شیرینی (تولید کننده و خرده فروشی توام)۱۰.۸
۱۰۲۰۵۲۰انواع شیرینی (صرفا تولید کننده)۷.۲
۱۰۲۰۵۳۰انواع کیک،بسکوییت،کلوچه،ویفر و نظایر آنها ( بسته بندی شده)۸.۰

انواع سوهان،انواع شکلات،انواع نقل،نبات،آبنبات،شکر،پنیر،پولکی و نظایر آنهامکانیزه،انواع نقل،نبات،آبنبات،شکر،پنیر،پولکی و نظایر آنها سنتی،انواع چیپس،انواع اسانسهای خوراکی،انواع مواد غذایی،انواع غذاهای آماده طبخ،انواع نان سنتی،انواع نان حجیم،آرد گندم،روغن کشی،نمک کوبی،انواع قند و شکر ( از چغندر یا نیشکر)،انواع قند(تولید شده از شکر)،تولید انواع کیک،عرضه مستقیم انواع گوشت،استخراج مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها،استخراج و فرآوری مواد معدنی،استخراج مواد معدنی غیر فلزی،استخراج مواد معدنی فلزی،استخراج سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی( صرفا استخراج)،استخراج سنگها و کانی های نیمه قیمتی (استخراج و فرآوری توام)

کد یونیکشرح فعالیت بخش تولیدسود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۲۰۵۴۰انوا سوهان،گز،پشمک،قطاب،باقلوا،راحت القلوم و نظایر آنها
۶.۹
۱۰۲۰۵۵۰انواع شکلات،آدامس،پاستیل و نظایر آنها ۹.۶
۱۰۲۰۵۶۰انواع نقل،نبات،آبنبات،شکر،پنیر،پولکی و نظایر آنها مکانیزه۹.۳
۱۰۲۰۵۷۰انواع نقل،نبات،آبنبات،شکر،پنیر،پولکی و نظایر آنها سنتی۶.۰
۱۰۲۰۵۸۰انواع حلواشکری و ارده مکانیزه۸.۰
۱۰۲۰۵۹۰انواع حلوا شکری و ارده سنتی ۶.۷
۱۰۲۰۶۰۰انواع چیپس،پفک،ذرت بوداده،شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه۱۱.۲
۱۰۲۰۶۱۰انواع اسانسهای خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه۸۸
۱۰۲۰۶۲۰انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد۷.۵
۱۰۲۰۶۳۰انواع غداهای آماده طبخ۱۰.۴
۱۰۲۰۶۴۰انواع نان سنتی۲.۹
۱۰۲۰۶۵۰انواع نان حجیم،نیمه حجیم،خشک،رژیمی،جو و تست صنفی و صنعتی۳.۹
۱۰۲۰۶۶۰آرد گندم _ صرفا اجرت بگیر ۱۶.۰
۱۰۲۰۶۷۰روغن کشی و تصفیه روغن ۷.۲
۱۰۲۰۶۸۰نمک کوبی_ اجرت بگیر۱۶.۰
۱۰۲۰۶۹۰انواع قند و شکر ( از چغندر یا نیشکر )_ صرفا اجرت بگیر۱۶.۰
۱۰۲۰۷۰۰انواع قند ( تولید شده از شکر ) – صرفا اجرت بگیر۱۶.۰
۱۰۲۰۷۱۰تولید انواع کیک یزدی،نان قندی،پیراشکی،نان بسنتی و سایر نانهای شیرین توسط واحد های صنفی و صنعتی ۹.۶
۱۰۲۰۷۲۰عرضه مستقیم انواع گوشت دام و طیور به صورت قطعه بندی و بسته بندی شده به مصرف کنند گان نهایی۶.۴
۱۰۳۰۰۱۰استخراج مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل: سنگ آهک،سنگ گچ،شن و ماسه،پوکه معدنی،نمک آبی و سنگی،سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن ( صرفا استخراج )۷.۸
۱۰۳۰۰۲۰استخراج و فرآوری مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل: سنگ آهک،سنگ گچ،شن و ماسه،پوکه معدنی،نمک آبی و سنگی،سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن ( استخراج و فرآوری توام)۹.۳
۱۰۳۰۰۳۰استخراج مواد معدنی غیر فلزی شامل: نیترات ها،فسفاتها،سولفاتها،گرافیت،نسوزها،خاکهای صنعتی، و نظایر آنها( صرفا استخراج)۷.۸
۱۰۳۰۰۴۰استخراج و فرآوری مواد معدنی غیر فلزی شامل: نیترات ها،فسفاتها،سولفاتها،گرافیت،نسوزها،خاکهای صنعتی و نظایر آنها ( استخراج و فرآوری توام) ۹.۳
۱۰۳۰۰۵۰استخراج مواد معدنی فلزی شامل: آهن،طلا،کرروم،قلع،جیوه،سرب،روی،مس،تیتانیوم،مولییدن و سایر فلزات(صرفا استخراج)۸.۶
۱۰۳۰۰۶۰استخراج مواد معدنی فلزی شامل: آهن،طلا،کرروم،قلع،جیوه،سرب،روی،مس،تیتانیوم،مولییدن و سایر فلزات ( استخراج و فرآوری توام)۱۰.۱
۱۰۳۰۰۷۰استخراج سنگها و کانی های قیمتی . نیمه قیمتی مانند: الماس،زمرد،یاقوت،یشم،فیروزه،انواع عقیق و نظایرآنها ( صرفا استخراج)۸.۶
۱۰۳۰۰۸۰استخراج سنگها و کانی های قیمتی . نیمه قیمتی مانند: الماس،زمرد،یاقوت،یشم،فیروزه،انواع عقیق و نظایرآنها ( استخراج و فرآوری توام)۱۰.۱

استخراج نفت و گاز،انواع سنگهای ساختمانی،انواع سیمان،انواع گچ و آهک،انواع شن و ماسه،انواع آجر،آجر سنتی ( دستی ) ،انواع آجرنما،انواع ملات و بتون آماده،انواع موزائیک،اشیاء تزئینی،انواع کاشی و سرامیک،انواع پشم سنگ،انواع بتونه،سایر انواع مصالح ساختمانی،بازیافت انواع نخاله های ساختمانی،انواع مایع و پودرهای لباسشویی،انواع صابون،انواع رسوب گیر،انواع اسید های چرب،ضد یخ،انواع مواد و ترکیبات شیمیایی،انواع مواد ترکیبات و معرفهای شیمیایی انواع مواد محترقه،انواع کود شیمایی،سایرانواع مواد دفع آفات نباتی وکشاورزی،انواع کبریت،انواع پودر،انواع چسب های صنعتی،انواع رنگ صنعتی،سایر انواع رنگ ها،انواع رزین،انواع تینر،انواع جوهر و مرکب چاپ،انواع لعاب کاشی،انواع موم،انواع نوار خام،انواع فیلمهای رادیولوژی،سایر مواد و لوازم مصرفی

کدیونیکشرح فعالیت ( بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۳۰۰۹۰استخراج نفت و گاز۱۰.۹
۱۰۴۰۰۱۰انواع سنگهای ساختمانی ( سنگ بری، و سنگ کوبی)۶.۷
۱۰۴۰۰۲۰انواع سیمان۶.۰
۱۰۴۰۰۳۰انواع گچ و آهک۶.۰
۱۰۴۰۰۵۰انواع آجر۴.۳
۱۰۴۰۰۶۰آجر سنتی (دستی)۷.۳
۱۰۴۰۰۷۰انواع آجر نما،تزئینی و نسوز۷.۳
۱۰۴۰۰۸۰انواع ملات و بتون آماده،قطعات بتونی و سیمانینظیر تیر برق،تریچه،ایرانیت،لوله،تراورس و ….۸.۰
۱۰۴۰۰۹۰انواع موزائیک۶.۷
۱۰۴۰۱۰۰اشیاء تزئینی،کناف و قطعات پیش ساخته گچی۷.۳
۱۰۴۰۱۱۰انواع کاشی و سرامیک،سفال و چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه۶.۷
۱۰۴۰۱۲۰انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه۸.۰
۱۰۴۰۱۳۰انواع بتونه۷.۳
۱۰۴۰۱۴۰سایر انواع مصالح ساختمانی۸.۰
۱۰۴۰۱۵۰بازیافت انواع نخاله های ساختمانی۵.۰
۱۰۵۰۰۱۰انواع مایع و پودر های ظرفشویی،لباسشویی و رخشویی۸.۴
۱۰۵۰۰۲۰انواع صابون،شامپو،خمیر دندان و خمیر ریش۸.۴
۱۰۵۰۰۳۰انواع رسوب گیر،جرم گیر و مواد ضد عفونی کننده (غیر طبی) و سایر انواع مواد پاک کننده و تمیز کننده ۷.۸
۱۰۵۰۰۴۰انواع اسید های چرب۷.۱
۱۰۵۰۰۵۰ضدیخ سیمان و بتون۷.۸
۱۰۵۰۰۶۰انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی (معدنی و آلی)۸.۴
۱۰۵۰۰۷۰انواع مواد،ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید ،اکسید،مشتقات مولییدن،سلفات باز و نظایر انها۸.۴
۱۰۵۰۰۸۰انواع مواد محترقه از قبیل باروت،شوره،زرتیخ،گوگرد،فسفر و امثال آن۸.۴
۱۰۵۰۰۹۰انواع کود شیمیایی،سموم و مواد حشره کش۵.۸
۱۰۵۰۱۰۰سایر انواع مواد دفع آفات نباتی و کشاورزی۵.۸
۱۰۵۰۱۱۰انواع کبریت۷.۱
۱۰۵۰۱۲۰انواع پودر،کف و خمیر آتش نشانی۷.۱
۱۰۵۰۱۳۰انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت،کفش،چوب،آهن،پی وی سی و نظایر آنها۷.۸
۱۰۵۰۱۴۰انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی،کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی۹.۱
۱۰۵۰۱۵۰سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی،نساجیر و غیره۷.۸
۱۰۵۰۱۶۰انواع رزین۶.۵
۱۰۵۰۱۷۰انواع تینر۷.۱
۱۰۵۰۱۸۰انواع جوهر و مرکب چاپ۷.۱

انواع لعاب کاشی،انواع موم،انواع شمع روشنایی،انواع نوار خام،انواع نوارهای رادیولوژی،سایر مواد و لوازم مصرفی

کدیونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۵۰۱۹۰انواع لعاب کاشی،سرامیک،سفال،چینی و …۶.۵
۱۰۵۰۲۰۰انواع موم۷.۱
۱۰۵۰۲۱۰انواع شمع روشنایی۷.۱
۱۰۵۰۲۲۰انواع نوار خام و کاست ویدئو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهور آنها۷.۱
۱۰۵۰۲۳۰انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها۷.۱
۱۰۵۰۲۴۰سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری۷.۱

انواع گازهای صنعتی،انواع الکل صنعتی و غیر طبی،انواع گازهای طبی،انواع روغنهای پایه نفتی،انواع قیر و آسفالت،انواع محصولات ایزوگام و ایزولاسیون،اواع روغن جلا و پارافین،انواع واکس،سایر انواع فرآورده های نفتی،بازیافت انواع ضایعات،تغلیظ و بسته بندی قیر،انواع قیر از وکیوم باتوم،انواع داروهای مورد استفاده انسان،انواع دارو ها و سرمهای مورد استفاده دام،طیور،انواع مواد نیروزا،انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی،انواع آمالگام،انواع گاز استریل،سایر لوازم طبی مصرفی،بازیافت یا امحاء پسماندهای پزشکی،انواع محصولات،مواد و لوازم آرایشی،انواع عطر و ادکلن،انواع محصولات پنبه ای،انواع شانه،سیر انواع محصولات مصرفی بهداشتی،انواع پنبه،پنبه هیدرویل،انواع پشم،پله کرم ابریشم،انواع نخ و الیاف طبیعی،انواع پارچه های تریکو و کشباف،انواع پارچه ابریشم،انواع پارچه چنایی و گونی،انواع کیسه از گونی،انواع پارچه زری باف،انواع پارچه های مبلی و پرده ای،سایرانواع پارچه،انواع پرده،انواع روتختی

کدیونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۵۰۲۵۰انواع گازهای صنعتی۷.۸
۱۰۵۰۲۶۰انواع الکل صنعتی و غیر طبی۷.۸
۱۰۵۰۲۷۰انواع گاز های طبی ۷.۸
۱۰۶۰۰۱۰انواع روغنهای پایه نفتی و محصولات مشابه۸.۹
۱۰۶۰۰۲۰انواع قیرو آسفالت۷.۰
۱۰۶۰۰۳۰انواع محصولا ت ایزوگام و ایزولاسیون۸.۳
۱۰۶۰۰۴۰انواع روغن جلا و پارافین۸.۳
۱۰۶۰۰۵۰انواع واکس و پولیش۸.۳
۱۰۶۰۰۶۰سایر انواع فرآورده های نفتی۸.۹
۱۰۶۰۰۷۰بازیافت انواع ضایعات و پسماندهای نفتی و روغن کارکرده۴.۱
۱۰۶۰۰۸۰تغلیظ و بسته بندی قیر۸.۳
۱۰۶۰۰۹۰انواع قیر از وکیوم باتوم۵.۷
۱۰۷۰۰۱۰انواع داروهای مورد استفاده انسان نظیر انواع آمپول،سرم،شربت،قطره،آب مقطر،قرص،کپسول،پودر،اسپری،ژل،پماد و کرم طبی۱۱.۳
۱۰۷۰۰۲۰انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام،طیور،آبزیان و سایر حیوانات۹.۰
۱۰۷۰۰۳۰انواع مواد نیروزا،مکملهای پروتئینی و امثال آن۱۲.۰
۱۰۷۰۰۴۰انواع الکل و مواد ضدعفونی کننده طبی۱۱.۳
۱۰۷۰۰۵۰انواع آمالگام،گچ دندان و نظایر آنها۱۱.۰
۱۰۷۰۰۶۰انواع محصولات پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی۸۸
۱۰۷۰۰۷۰سایر لوازم طبی مصرفی نظیر سرنگ،سوزن سرنگ و نظایر آنها۱۱.۰
۱۰۷۰۰۸۰بازیافت یا امحاء پسماندهای پزشکی۱.۵
۱۰۸۰۰۱۰انواع محصولات،مواد و لوازم آرایشی،رنگهای آرایشی و نظایر آنها۹.۰
۱۰۸۰۰۲۰انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها۱۱.۰
۱۰۸۰۰۳۰انواع محصولات پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی۸۸
۱۰۸۰۰۴۰انواع شانه،فرچه،برس،موچین،ناخن گیر،تیغ خود تراش و سایر انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر الکتریکی۸۸
۱۰۸۰۰۵۰سایر انواع محصولات مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ،سیم ظرفشویی و غیره۸۸
۱۰۹۰۰۱۰انواع پنبه ( به استثنای پنبه هیدروفیل)۵.۲
۱۰۹۰۰۲۰پنبه هیدروفیل۸.۳
۱۰۹۰۰۳۰انواع پشم،مو و کرک۶.۹
۱۰۹۰۰۴۰پیله کرم ابریشم و ابریشم خام۷.۶
۱۰۹۰۰۵۰انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه،پشم،ابریشم،کرک،مو،کنف،چنایی،کتایی،جوث،چله و کاموا۵.۲
۱۰۹۰۰۶۰انواع نخ و الیاف مصنوعی از جنس نایلون،پلاستیک،پلی استر،آکرولیک،ویسکوز،چیپس،پلی اکریل،استرچ و غیره۶.۲
۱۰۹۰۰۷۰انواع پارچه های تریکو و کشباف۵.۰
۱۰۹۰۰۸۰انواع پارچه ابریشم،حریر و مخمل۸.۹
۱۰۹۰۰۹۰انواع پارچه چتایی و گونی۶.۹
۱۰۹۰۱۰۰انواع کیسه از گونی،چتایی و نظایر آن۳.۸
۱۰۹۰۱۱۰انواع پارچه زری باف،ترمه باف و گلاپتون دوز۸.۳
۱۰۹۰۱۲۰انواع پارچه های مبلی و پرده ای۷.۶
۱۰۹۰۱۳۰سایر انواع پارچه ۶.۱
۱۰۹۰۱۴۰انواع پرده ۹.۶
۱۰۹۰۱۵۰انواع روتختی،روبالشی،رومیزی،رومبلی و نظایر آن۹.۶

انواع لحاف،انواع چادر،انواع فتیله،انواع تابلو فرش ماشینی،انواع تابلو فرش دستباف،انواع زیلو،انواع فرش و قالیچه ماشینی(کارخانجات و کارگاههای دارای مراحل ریسندگی و بافندکی و تکمیل)،انواع فرش و قالیچه ماشینی(کارخانجات و کارگاههای فقط دارای مرحله بافندگی)،انواع موکت،انواع پتو،انواع پشتی،حجله،انواع پرچم،انواع پنبه-صرفا اجرت بگیر،انواع پارچه های تریکو و کشباف-صرفا اجرت بگیر،دوخت و فروش توام انواع پرده،دوزنده و فروشنده انواع چادر،نمدمال،انواع البسه زیر مردانه و بچگانه،انواع البسه زیر زنانه،انواع پیراهن اعم از مردانه و بچگانه،انواع پیراهن زنانه،انواع جوراب اعم از مردانه،زنانه و بچگانه،انواع کلاه،دستکش و کمربند،انواع روسری و،شال،مقنعه و چادر زنانه،انواع لباس عروس،انواع لباس کار با کاربری ویژه،انواع لباس ورزشی،انواع پوشاک تریکو و کشباف،انواع پوشاک و البسه از جنس جیر و چرم،سایر انواع پوشاک اعم از مردانه،زنانه و بچگانه(غیر تریکو ،کشباف،کاموا،جیر و چرم)،کالا و لوازم خرازی،انواع پوست دباغی شده،انواع چرم طبیعی،انواع چرم مصنوعی،انواع مصنوعات چرمی،انواع کفش چرمی و غیر چرمی،اجزاء انواع کیف و کفش از هر جنس

کدیونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۰۶۰۱۶۰انواع لحاف،حوله،بالش،تشک،کوسن و نظایر آنها۸.۳
۱۰۹۰۱۷۰انواع چادر،سایبان،خیمه اقامت،پشه بند و کیسه خواب۸.۳
۱۰۹۰۱۸۰انواع فیتیله و توری چراغ۶.۹
۱۰۹۰۱۹۰انواع قالی،قالیچه دستباف۳.۸
۱۰۹۰۲۰۰انواع تابلو فرش ماشینی۷.۶
۱۰۹۰۲۱۰انواع تابلو فرش دستباف۳.۸
۱۰۹۰۲۲۰انواع زیلو و جاجیم،گلیم و نمد۵.۵
۱۰۹۰۲۳۰انوا ع فرش و قالیچه ماشینی(کارخانجات و کارگاههای دارای مراحل ریسندگی و بافندگی و تکمیل)۷.۶
۱۰۹۰۲۴۰انواع فرش و قالیچه ماشینی(کارخانجات و کارگاههای دارای مراحل بافندگی و تکمیل)۴.۵
۱۰۹۰۲۵۰انواع فرش و قالیچه ماشینی( کارخانجات و کارگاههای فقط دارای مرحله بافندگی)۴.۵
۱۰۹۰۲۶۰انواع موکت،پادری و روفرشی ماشینی۶.۹
۱۰۹۰۲۷۰انواع پتو۶.۹
۱۰۹۰۲۸۰انواع پشتی۶.۹
۱۰۹۰۲۹۰حجله،خنجه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی۸.۹
۱۰۹۰۳۰۰انواع پنبه_صرفا اجرت بگیر۹.۶
۱۰۹۰۳۱۰انواع پارچه های تریکو و کشباف-صرفا اجرت بگیر۹.۶
۱۰۹۰۳۲۰انواع پارچه های تریکو و کشباف-صرفا اجرت بگیر۱۳.۸
۱۰۹۰۳۳۰دوخت و فروش توام انواع پرده۱۲.۴
۱۰۹۰۳۴۰دوزنده و فروشنده انواع چادر،سایبان،خیمه اقامت،پشه بند و کیسه خواب۹.۶
۱۰۹۰۳۵۰نمدمال و نمد فروش۵.۵
۱۰۹۰۳۶۰انواع پشتی_صرفا اجرت بگیر۱۰.۳
۱۱۰۰۰۱۰انواع البسه زیر مردانه و بچگانه۷.۳
۱۱۰۰۰۲۰انواع البسه زیر زنانه۹.۳
۱۱۰۰۰۳۰انواع پیراهن اعم از مردانه و بچگانه ۶.۷
۱۱۰۰۰۴۰انواع پیراهن زنانه۱۰.۰
۱۱۰۰۰۵۰انواع جوراب اعم از مردانه،زنانه و بچگانه۶.۷
۱۱۰۰۰۶۰انواع کلاه،دستکش و کمربند۸.۰
۱۱۰۰۰۷۰انواع روسری،شال،مقنعه و چادر زنانه۸.۷
۱۱۰۰۰۸۰انواع لباس عروس۱۱.۳
۱۱۰۰۰۹۰انواع لباس با کاربری ویژه نظیر انواع لباس،دستکش و کلاه ایمنی،لباس کار و فرم لباس بیمار و بیمارستان،لباس نظامی و نظایر آنها۶.۷
۱۱۰۰۱۰۰انواع لباس ورزشی۶.۷
۱۱۰۰۱۱۰انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه،زنانه و بچه گانه۵.۰
۱۱۰۰۱۲۰انواع پوشاک و البسه از جنس جیر و چرم۸.۷
۱۱۰۰۱۳۰سایر انواع پوشاک اعم از مردانه،زنانه و بچه گانه(غیر تریکو،کشباف،کاموا،کاموا،جیر و چرم)۵.۰
۱۱۰۰۱۴۰کالا و لوازم خرازی۸.۰
۱۱۰۰۱۰انواع پوست دباغی شده(سالامبور) و روده فرآوری شده۵.۲
۱۱۰۰۲۰انواع چرم طبیعی۵.۸
۱۱۰۰۳۰انواع چرم مصنوعی نظیر جیر،ورنی و نیوک۷.۱
۱۱۰۰۴۰انواع مصنوعات چرمی۷.۱
۱۱۰۰۵۰انواع کفش چرمی و غیر چرمی۵.۲
۱۱۰۰۶۰اجزاء انواع کیف و کفش از هر جنس۵.۲

انواع کیف،انواع زین و یراق،انواع روکش صندلی،انواع پوست دباغی شده،انواع یخچال فریزر،انواع اجاق گاز،انواع تلویزیون،سایر دستگهای صوتی و تصویری،انواع چرخ خیاطی خانگی،سایر لوازم خانگی،انواع لوازم آرایشی برقی،انواع هود و هواکش خانگی،انواع رایانه،قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه ماشینهای اداری،تولیدانواع نرم افزار،انواع چراغهای بیمارستانی،انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی،انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی،انواع دماسنج طبی،انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی،انواع لوازم و تجهیزات عکاسی،ادوات و وسایل موسیقی،انواع لنز و قاب،انواع عینک آفتابی،انواع ژنراتور،موتورهای مولد برق،انواع باتری خشک و تر،انواع سیم و کابل برق،کلید و پریز،انواع لامپ،انواع آیینه

کدیونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۱۱۰۰۷۰انواع کیف،ساک و چمدان،کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی۸.۴
۱۱۱۰۰۸۰انواع زین و یراق،ترکبند،افسارو نظایر آنها چرمی و غیر چرمی۸.۴
۱۱۱۰۰۹۰انواع رکش صندلی و عرق گیر اتومبیل و سایر لوازم تو دوزی اتومبیل۸.۴
۱۱۱۰۱۰۰انواع پوست دباغی شده ۳.۹
۱۱۲۰۰۱۰انواع یخچال،فریزر،آبسردکن،ماشین لباسشویی،ظرفشویی و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها۶.۶
۱۱۲۰۰۲۰انواع اجاق گاز،آب گرمکن،بخاری،شومینه و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها۶.۶
۱۱۲۰۰۴۰سایر دستگاههای صوتی و تصویری و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها ۶.۶
۱۱۲۰۰۵۰انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه۶.۰
۱۱۲۰۰۶۰سایر لوازم خانگی نظیر جارو برقی،اتو،چرخ گوشت،آبمیوه گیری،مخلوط کن،غذا ساز،پلوپز،بخار پز،مایکرووفر،توستر،پنکه،سماور و ازاین قبیل و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها۷.۲
۱۱۲۰۰۷۰انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه۷.۲
۱۱۲۰۰۸۰انواع هود و هواکش خانگی۶.۶
۱۱۳۰۰۱۰انواع رایانه،ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی۶.۱
۱۱۳۰۰۲۰قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری۶.۴
۱۱۳۰۰۴۰لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیر دیسکت،سی دی،دی وی دی،ریبون،تونر،کارتریج و غیره ۵.۸
۱۱۳۰۰۵۰تولید انواع نرم افزار به موجب قرار داد۱۲.۹
۱۱۴۰۰۱۰انواع چراغهای بیمارستانی(اطاق عمل و نظایر آن)۶.۷
۱۱۴۰۰۲۰انواع لوازم و تجهیزات پزشکی،جراحی و ارتوپدی،بیمارستانی،آزمایشگاهی و توانبخشی،کمک شنوایی،اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورداستفاده معلولین(به غیر از ویلچر) و نظایر آن۷.۳
۱۱۴۰۰۳۰انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها۷.۳
۱۱۴۰۰۴۰انواع دماسنج طبی۷.۳
۱۱۴۰۰۵۰انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها۷.۳
۱۱۵۰۰۱۰انواع لوازم و تجهیزات عکاسی،فیلمبرداری،صداگذاری،نورپردازی،دوبلاژ،مونتاژ،ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته۷.۶
۱۱۵۰۰۲۰ادوات و وسایل موسیقی و موزیک۱۱.۷
۱۱۵۰۰۳۰انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه عینک ساز۷.۶
۱۱۵۰۰۴۰انواع عینک آفتابی۷.۶
۱۱۶۰۰۱۰انواع ژنراتور،موترهای مولد برق،ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه۷.۳
۱۱۶۰۰۲۰انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه۸.۰
۱۱۶۰۰۳۰تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق،دکلهای برق،تابلوهای برق،سیمهای هادی و مقره و امثال آنها۶.۷
۱۱۶۰۰۴۰انواع سیم و کابل برق،آنتن،شبکه،فیبر نوری۶.۰
۱۱۶۰۰۵۰کلید و پریز،فیوز،سرپیچ،دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایر آنها۶.۰
۱۱۶۰۰۶۰انواع لامپ،چراغ،نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی۷.۳
۱۱۶۰۰۷۰انواع آیینه و شمعدان،لوستر و آباژور۸.۷

انواع دزدگیر،انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی،انواع دستگاههاو تجهیزات مخابراتی،انواع گوشی تلفن ثابت،انواع دماسنج های صنعتی،انواع وسایل،انواع دستگاههای توزین،انواع ساعت،انواع کنتورآب،ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی،انواع هود و هواکش صنعتی،انواع دستگاههای تهویه،انواع هیتر،انواع فن کویل،انواع پمپ،انواع دیگ،انواع کوره،انواع دستگاه تصفیه آب،انواع چرخ خیاطی صنعتی،بازیافت انواع باطری،انواع خودرو سبک و سنگین،انواع لوازم و قطعات یدکی،انواع موتور سیکلت،انواع چرخهای موتوری معلولین،لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی،انواع دوچرخه،لوازم یدکی،انواع لاستیک،انواع کشتی،انواع قایق،انواع قطار،انواع هواپیما،انواع گلایدر،انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده،انواع آسانسور،انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی،انواع ماشین ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی،انواع ماشین آلات متالوژی،ماشین آلات معدنی،ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی،ماشین آلات عمل آوری توتون وتنباکو،ماشین آلات تولید نسوجات،سایر ماشین آلات،طراحی،انواع محصولات فلزی آهنی،قطعات آهنی،انواع محصولات فلزی غیر آهنی،قطعات فلزی غیر آهنی،انواع زیور آلات،یرشکاری،پرسکاری،جوشکاری و مدل سازی انواع فلز،ذوب،آبکاری،انواع داربست فلزی،قطعات سوله

کدیونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۱۶۰۰۸۰انواع دزدگیر،دوربین های مداربسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده۷.۳
۱۱۶۰۰۹۰انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی۷.۳
۱۱۶۰۱۰۰انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی و قطعات یدکی و جانبی آنها۶.۰
۱۱۶۰۱۱۰انواع گوشی تلفن ثابت و همراه و قطعات یدکی و جانبی ۶.۰
۱۱۶۰۱۲۰انواع دماسنج های صنعتی۷.۳
۱۱۶۰۱۳۰انواع وسایل لوازم،لوازم و تجهیزات ورزشی ( به استثنا کفش و لباس)۷.۳
۱۱۶۰۱۴۰انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یکی مربوطه۷.۳
۱۱۶۰۱۵۰انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه۷.۳
۱۱۶۰۱۶۰انواع کنتور آب و برق و گاز،کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه۷.۳
۱۱۶۰۱۷۰ابزار وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک،کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی۸.۰
۱۱۶۰۱۸۰انواع هود و هواکش صنعتی۷.۳
۱۱۶۰۱۹۰انواع دستگاههای تهویه،کولر،هواساز،چیلر،برج خنک کننده و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها۷.۳
۱۱۶۰۲۰۰انواع هیتر،یونیت،سیستمهای حرارت مرکزی،شوفاژ و لوازم یدکی مربوط به آنها۷.۳
۱۱۶۰۲۱۰انواع فن کویل،پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها۷.۳
۱۱۶۰۲۲۰انواع پمپ،الکتروموتور،کمپرسور،تجهیزات،قطعات و لوازم یدکی مربوطه۷.۳
۱۱۶۰۲۳۰انواع دیگ و ماشین بخار و تجهیزات،قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها۷.۳
۱۱۶۰۲۴۰انواع کوره،مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن۷.۳
۱۱۶۰۲۵۰انواع دستگاه تصفیه آب۷.۳
۱۱۶۰۲۶۰انواع چرخ خیاطی صنعتی،چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه۶.۷
۱۱۶۰۲۷۰بازیافت انواع باطری و پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی۳.۷
۱۱۷۰۰۱۰انواع خودرو سبک و سنگین۸.۵
۱۱۷۰۰۲۰انواع لوازم و قطعات یدکی،شاسی،انواع کفی،اتاق بدنه،مخازن گازی،کولر و سایر تجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبمک و سنگین (به جزء لاستیک،باطری،شیشه،روکش صندلی،عرق گیر و سایر لوازم تو دوزی اتومبیل)۳.۷
۱۱۷۰۰۳۰انواع موتور سیکلت،دوچرخه و سه چرخه موتوری۶.۷
۱۱۷۰۰۴۰انواع چرخهای موتوری معلولین ۶.۷
۱۱۷۰۰۵۰لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتور سیکلت،دوچرخه،سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین۶.۷
۱۱۷۰۰۶۰انواع دوچرخه،سه چرخه،چرخهای معلولین (بدون موتور)۶.۷
۱۱۷۰۰۷۰لوازم یدکی،قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه،سه چرخه،چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور (به جزء لاستیک)۶.۷
۱۱۷۰۰۸۰انواع لاستیک،تیوپ،روکش لاستیک و تایر انواع خودرو،موتور سیکلت،دوچرخه و ماشین آلات ۵۵
۱۱۷۰۰۹۰انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه۶.۷
۱۱۷۱۰۰انواع قایق(اعم از تفریحی،ورزشی و غیره) و لوازم قطعات جانبی مربوطه۷.۳

انواع قطار،انواع هواپیما،انواع گلایدر،انواع دستگاهها،انواع آسانسور،انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی،انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی،انواع ماشین الات متالوژی،ماشین آلات معدنی،ماشین آلات عمل آوری،ماشین آلات تولید منسوجات،سایر ماشین آلات،طراحی،انواع محصولات فلزی آهنی،قطعات آهنی،انواع محصولات فلزی غیر آهنی،انواع زیورآلات،برشکاری،تراشکاری،پرسکاری،ذوب،آبکاری،انواع داربست فلزی،قطعات سوله

کدیونیکشرح فعالیت(بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۱۷۰۱۱۰انواع قطار،لوکوموتیو،واگن،تراموا و تجهیزات جانبی و لوازم متعلقه آن۶.۱
۱۱۷۰۱۲۰انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها ۶.۱
۱۱۷۰۱۳۰انواع گلایدر،کایت بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها۷.۹
۱۱۸۰۰۱۰انواع دستگها وتجهیزات بالا برنده و جابجا کننده،جک،جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها۷.۹
۱۱۸۰۰۲۰انواع آسانسور،پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه۹.۳
۱۱۸۰۰۳۰انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی ،جنگل داری،دامداری،مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها۶.۴
۱۱۸۰۰۴۰انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم،تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه۷.۱
۱۱۸۰۰۵۰انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم،تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه۷.۱
۱۱۸۰۰۶۰ماشین آلات معدنی،استخراخ،راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه۷.۱
۱۱۸۰۰۷۰ماشین آلات عمل آوری و مواد غذایی،نوشابه و قطعات یدکی مربوطه۷.۱
۱۱۸۰۰۸۰ماشین آلات عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه۷.۱
۱۱۸۰۰۹۰ماشین آلات تولید منسوجات،کفش و پوشاک،چرم و قطعات یدکی مربوطه۷.۱
۱۱۸۰۱۰۰سایر ماشین آلات،لوازم و قطعات یدکی مربوطه۷.۱
۱۱۸۰۱۱۰طراحی،مونتاژ و نصب انواع آسانسور و پله برقی۱۲.۹
۱۱۹۰۰۱۰انواع محصولات فلزی آهنی،فولادی و چدنی شامل انواع شمش،بلوم،بیلت،اسلب،ورق صفحه،تور،نوار،سپری،تسمه،لوله،نورد یا رول،گلوله،میله،میلگرد،سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)،نبشی،ناودانی،قوطی،پروفیل،تیر،ریل،تراورس و پودر فلزات مزبور۶.۴تذکر: تولید کننده لوله و پروفیل و قوطی (نورد سرد) ۶ درصد
۱۱۹۰۰۲۰قطعات آهنی،فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری۶.۴
۱۱۹۰۰۳۰انواع محصولات فلزی غیر آهنی،فولادی و چدنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا،نقره و پلاتین) شامل انواع شمش،بلوم،بیلت،اسلب،ورق،صفحه،تور،نوار،سپری،تسمه،لوله،نورد یا رول،گلوله،میلگرد،سیم و کابل ( غیر از مصارف برقی)،نبشی،ناودانی،قوطی،پروفیل،تیر،ریل،تراورس و پودر فلزات مزبور۶.۴
۱۱۹۰۰۴۰قطعات فلزات غیر آهنی حاصل از ریخته گری۶.۴
۱۱۹۰۰۵۰انواع زیور آلات و جواهرات بدلی۱۱.۴
۱۱۹۰۰۶۰برشکاری،پرسکاری،تراشکاری،جوشکاری،چرخکاری،خمکاری،سوهانکاری،اسپارک کاری،حکاکی،پرداخت(سند بلات) و مدل سازی انواع فلز۷.۱
۱۱۹۰۰۷۰ذوب،تصفیه،ریخته گری،تغلیظ،کربونیزه و سفت کردن انواع فلز۷.۱
۱۱۹۰۰۸۰آبکاری و لعابکاری،رنگ کاری کوره ای و استاتیک و گالوانیزه کردن انواع فلز۹.۳
۱۱۹۰۰۹۰انواع داربست فلزی۷.۱
۱۱۹۰۱۰۰قطعات سوله،انبار،اسکلت فلزی ساختمانی،پل و دکل۷.۱

انواع کانکس،انواع قطعات و سازه های پیش ساخته،اناع شیرآلات و اتصلات(فلزی)،انواع لوازم بهداشتی ساختمان،انواع ابزار و یراق آلات،انواع ابزار و لوازم بنایی،دریچه و کانال کولر،انواع میز،انواع ظروف،صنایع دستی،انواع سیلندر،انواع کپسول آتش نشانی،انواع تانکر،انواع گاو صندوق،انواع قالبهای صنعتی،انواع پرده،انواع لوازم و تجهیزات صید،انواع کلید خام،انواع تابلو،انواع بلبرینگ،انواع وزنه،بازیافت ضایعات،اوراق،سایر مصنوعات فلزی،استحصال و جداسازی فلز،برشکاری،ذوب،آبکاری،تولید کننده قطعات،آهنگر و آلومینیوم ساز،انواع شیر آلات،انواع لوازم بهداشتی ساختمان،حلبی ساز،انواع سیلندر

کدیونیکشرح فعالیت(بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۱۹۰۱۱۰انواع کانکس،کانتینر،کاروان،کیوسک و خانه پیش ساخته۶.۴
۱۱۹۰۱۲۰اواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان(شامل درب،پنجره،حفاظ،پاتل و غیره۷.۱
۱۱۹۰۱۳۰انواع شیر آلات و اتصالات (فلزی)۷.۱
۱۱۹۰۱۴۰انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی،وان،سیفون و امثال آنها(فلزی)۷.۱
۱۱۹۰۱۵۰انواع ابزار و یراق آلات (قفل و لولا،دستگیره،پیچ و مهره،میخ،بست و گیره،سیم خاردار،زنجیر،فنر و …)۷.۱
۱۱۹۰۱۶۰انواع ابزار و لوازم بنایی،نجاری،کفاشی،خیاطی،قنادی،زرگری و نظایر آنها (غیر الکتریکی)۷.۱
۱۱۹۰۱۷۰دریچه و کانال کولر،لوله بخاری و شیروانی(فلزی)۷.۱
۱۱۹۰۱۸۰انواع میز،مبل،صندلی،کمد،ویترین،کابینت،فایل،قفسه،جالباسی،تخت خواب،گهواره و نظایر آنها (فلزی)۷.۱
۱۱۹۰۱۹۰انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیر برقی)۷.۹
۱۱۹۰۲۰۰صنایع دستی و مصنوعات تزئینی (فلزی)۷.۹
۱۱۹۰۲۱۰انواع سیلندر و کپسول گاز،رگلاتور و شیر سیلندر گاز۷.۱
۱۱۹۰۲۲۰انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه۷.۹
۱۱۹۰۲۳۰انواع تانکر،مخزن،جعبه،بشکه و قوطی و ظروف بسته بندی (فلزی)۷.۱
۱۱۹۰۲۴۰انواع گاو صندوق و کشورهای ایمنی۸.۶
۱۱۹۰۲۵۰انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (فلزی)۷.۹
۱۱۹۰۲۶۰انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه۷.۹
۱۱۹۰۲۷۰انواع لوازم و تجهیزات صید،شکار،انواع اسلحه شکاری و قطعات و لوازم و متعلق به آنها۸.۶
۱۱۹۰۲۸۰انواع کلید خام۷.۱
۱۱۹۰۲۹۰انواع تابلو،گاردیل و علائم راهنمایی و رانندگی (فلزی)۷.۹
۱۱۹۰۳۰۰انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک۷.۹
۱۱۹۰۳۱۰انواع وزنه(به استثثناء وزنه ورزشی)۶.۴
۱۱۹۰۳۲۰بازیافت ضایعات و قراضه انواع فلزات آهنی و غیر آهنی(به استثناء فلزات گرانبها)۵.۷
۱۱۹۰۳۳۰انواع اسقاط و بازیافت انواع خودرو و ماشین آلات ۹.۳
۱۱۹۰۳۴۰سایر مصنوعات فلزی۷.۱
۱۱۹۰۳۵۰استحصال و جداسازی فلز مولییدن از کنستانره مس۵.۰
۱۱۹۰۳۶۰برشکاری،پرسکاری،تراشکاری،جوشکاری،چرخکاری،خمکاری،سوهانکاری،اسپارک کاری،حکاکی،پرداخت (سند بلاست) و مدل سازی انواع فلز_صرفا اجرت بگیر۱۴.۳
۱۱۹۰۳۷۰ذوب،تصفیه،ریخته گری،تغلیظ،کربونیزه و سفت کردن انواع فلز_صرفا اجرت بگیر۱۴.۳
۱۱۹۰۳۸۰آبکاری و لعابکاری،رنگ کاری کوره ای و استاتیک و گالوانیزه کردن انواع فلز_صرفا اجرت بگیر۱۷.۹
۱۱۹۰۳۹۰تولید کننده قطعات سوله،انبار،اسکلت فلزی ساختمانی،پل و دکل_صرفا اجرت بگیر۱۷.۹
۱۱۹۰۴۰۰آهنگر و آلومنیوم ساز_اجرت بگیر۱۷.۹
۱۱۹۰۴۱۰انواع شیرآلات و اتصالات (فلزی)_صرفا اجرت بگیر۱۷.۹
۱۱۹۰۴۲۰انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی،وان،سیفون و امثال آنها(فلزی) اجرت بگیر۱۷.۹
۱۱۹۰۴۳۰حلبی ساز اجرت بگیر۱۵.۷
۱۱۹۰۴۴۰انواع سیلندر و کپسول گاز،رگلاتور و شیر سیلندر گاز_صرفا اجرت بگیر۱۴.۳

انواع قالبهای صنعتی،اوراق کننده خودرو،استحصال و جداسازی طلا ونقره،شمش وسایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره،شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین،تولید کننده انواع طلا و جواهر و سنگهای قیمتی،انواع الوار،انواع تخته،انواع میز و صندلی،انواع کابینت،انواع کفپوش،انواع درب و پجره چوبی،انواع ظروف چوبی،انواع پوشال کولر،انواع قاب عکس،انواع هیزم و زغال چوب،انواع حصیر و جارو دستی،انواع جعبه و پالت چوبی،انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی،سایر مصنوعات چوبی،انواع درب ضد سرقت،تولید و فروش توام انواع میز،انواع قالبهای صنعتی،میله،انواع شیشه،شیشه انواع وسائط نقلیه،انواع بطری و شیشه های نگهداری

کدیونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۱۹۰۴۵۰انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (فلزی)-صرفا تولید کننده اجرت بگیر۱۷.۹
۱۱۹۰۴۶۰اوراق کننده خودرو،ماشین آلات، و نظایر آنها۱۲.۹
۱۲۰۰۰۱۰استحصال و جدا سازی طلا و نقره از کنستانره مس۴.۳
۱۲۰۰۰۲۰شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره۶.۰
۱۲۰۰۰۳۰شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین (به استثناء انواع سکه و زیور آلات)۵.۳
۱۲۰۰۰۴۰انواع سکه طلا۴.۷
۱۲۰۰۰۵۰انواع طلا،جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیور آلات از جنس طلا وپلاتین،سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)۴.۷
۱۲۰۰۰۶۰تولید کننده شمش و سایر مصنوعات ساخت شده از جنس نقره-صرفا اجرت بگیر۱۶.۷
۱۲۰۰۰۷۰تولید کننده شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین(به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-صرفا اجرت بگیر۱۶.۷
۱۲۰۰۰۸۰تولید کننده انواع طلا و جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواعزیور آلات از جنس طلا و پلاتین( به استثنا انواع سکه و زیور آلات)-صرفا اجرت بگیر۲۱.۳
۱۲۱۰۰۱۰انواع الوار،تیر و تخته،چهار تراش،تراورس و فرآورده های جنگلی۵.۵
۱۲۱۰۰۲۰انواع تخته سه لایی،فیبر،نئوپان،چوب فشرده،ام دی اف،فرمیکا و روکش چوبی۵.۵
۱۲۱۰۰۳۰انواع میز و صندلی،مبلمان و انواع کتابخانه،سرویس خواب،کمد،ویترین،قفسه،فایل و نظایر آنها(چوبی،ام دی اف و …)۶.۸
۱۲۱۰۰۴۰میز و صندلی و نیمکت مدارس۴.۷
۱۲۱۰۰۵۰انواع کابینت (چوبی،ام دی اف و ….)۸.۰
۱۲۱۰۰۶۰انواع کفپوش و پارکت چوبی۸.۰
۱۲۱۰۰۷۰انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان۷.۴
۱۲۱۰۰۸۰انواع ظروف چوبی،صنایع دستی و مصنوعات تزئینی۸.۰
۱۲۱۰۰۹۰انواع پوشال کولر۶.۲
۱۲۱۰۱۰۰انواع قاب عکس،قاب تابلو و غیره۶.۸
۱۲۱۰۱۱۰هیزم و زغال چوب۶.۲
۱۲۱۰۱۲۰انواع حصیر و جارو دستی(چوبی)،فرفره،دوک و ماسوره چوبی،چوب پنبه،بادبزن۵.۵
۱۲۱۰۱۳۰انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی۳.۱
۱۲۱۰۱۴۰انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(چوبی)۶.۸
۱۲۱۰۱۵۰سایر مصنوعات چوبی۵.۵
۱۲۱۰۱۶۰انواع درب ضد سرقت۸.۶
۱۲۱۰۱۷۰تولید و فروش توام انواع میز و صندلی،مبلمان و انواع کتابخانه،سرویس خواب،کمد ویترین،قفسه،فایل و نظایر آنها(چوبی،ام دی اف و …)۱۱.۷
۱۲۱۰۱۸۰انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-تولید کننده اجرت بگیر۱۵.۴
۱۲۲۰۰۱۰میله،لوله،گلوله،توده،پودر و نظایر آنها شیشه ای۶.۷
۱۲۲۰۰۲۰انواع شیشه جام،تخت،خم و ایمنی(نسوز،نشکن،دوجداره،سکوریت و سند بلاست و …)۶.۷
۱۲۲۰۰۳۰شیشه انواع وسائط نقلیه۶.۷
۱۲۲۰۰۴۰انواع بطری و شیشه های نگهداریو بسته بندی مواد غذایی و دارویی۶.۷

انواع آینه،انواع ظروف شیشه ای،حباب لوستر،سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزئینی شیشه ای،انواع دکوراسیون،انواع آکواریوم،سایر محصولات شیشه ای،بازیافت انواع شیشه،انواع گرانول،انواع کائوچو،انواع مصنوعات از جنس کائوچو،انواع فوم،انواع شمش از جنس پلاستیک،انواع شمش از جنس فایبر گلاس،انواع شمش از جنس لاستیک،انواع مصنوعات پلاستیکی،انواع لوله و شیر آلات،انواع لوله و اتصالات،انواع مبلمان از جنس پلاستیک،انواع مبلمان از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس،انواع ظروف از جنس پلاستیک،ملامین،فایبرگلاس و پلکسی و نظایر آنها،انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون،انواع ظروف لاستیکی،انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی،انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی،انواع علائم راهنمایی و رانندگی،بازیافت انواع پلیمرها،بازیافت انواع لاستیک ها،انواع شبرنگ،سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و پلکسی گلاس،بازیافت انواع پت،بازسازی و فروش انواع لاستیک های مستعمل وسائل نقلیه،مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا،انواع ظروف،انواع مداد

کدیونیکشرح فعالیت(بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۲۲۰۰۵۰انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)۶.۷
۱۲۲۰۰۶۰انواع ظروف شیشه ای بلوری و کریستال۶.۷
۱۲۲۰۰۷۰حباب لوستر و لامپ۶.۷
۱۲۲۰۰۸۰سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزئینی شیشه ای،بلوری و کریستالی۶.۷
۱۲۲۰۰۹۰انواع دکوراسیون و میز شیشه ای۷.۳
۱۲۲۰۱۰۰انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی۸.۷
۱۲۲۰۱۱۰سایر محصولات شیشه ای۶.۷
۱۲۲۰۱۲۰بازیافت انواع شیشه۶.۰
۱۲۳۰۰۱۰انواع گرانول،مستربچ و کامپاند و سایر مواداولیه پلاستیک۷.۳
۱۲۳۰۰۲۰انواع کائوچو (خام)۶.۳
۱۲۳۰۰۳۰انواع مصنوعات از جنس کائوچو۸.۰
۱۲۳۰۰۴۰انواع فوم و ابر و اسفنج۸.۰
۱۲۳۰۰۵۰انواع شمش،ورق،صفحه،گلوله،توده،پودر،میله،تسمه،تر،نوار و مقاطع مهندسی از جنس پلاستیک۷.۳
۱۲۳۰۰۶۰انواع شمش،ورق،صفحه،گلوله،توده،پودر،میله،تسمه،تور،نوار و مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس۷.۳
۱۲۳۰۰۷۰انواع شمش،ورق،صفحه،گلوله،توده،پودر،میله،تسمه،تور،نوار و مقاطع هندسی از جنس پلاستیک۷.۳
۱۲۳۰۰۸۰انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره،پارکت،کفپوش،پانل،سایر قطعات پیش ساخته ساختمان،کیوسک و محل اسکان موقت از جنس پلاستیک۷.۳
۱۲۳۰۰۹۰انواع لوله و شیر آلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان۷.۳
۱۲۳۰۰۱۰۰انواع لوله واتصالات از جنس پلی اتیلن۷.۳
۱۲۳۰۱۱۰انواع مبلمان،میز و نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک۷.۳
۱۲۳۰۱۲۰انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی ،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین و نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی پلاس۷.۳
۱۲۳۰۱۴۰انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون۷.۳
۱۲۳۰۱۵۰انواع ظروف لاستیکی۷.۳
۱۲۳۰۱۶۰انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی۷.۳
۱۲۳۰۱۷۰انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک۷.۳
۱۲۳۰۱۸۰انواع علائم راهنمائی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک۷.۳
۱۲۳۰۱۹۰بازیافت انواع پلیمرها(پلاستیک)۵.۳
۱۲۳۰۲۰۰بازیافت انواع لاستیمک ها(راورها)۳.۷
۱۲۳۰۲۱۰انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری وموارد مشابه۷.۳
۱۲۳۰۲۲۰سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پالستیک وفایبر گلاس
وپلکسی گالس
۷.۳
۱۲۳۰۲۳۰سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک۷.۳
۱۲۳۰۲۴۰بازیافت انواع پت۶.۷
۱۲۳۰۲۵۰بازسازی وفروش انواع لاستیک های مستعمل وسایل نقلیه۱۲.۰
۱۲۴۰۰۱۰مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا۵.۱
۱۲۴۰۰۲۰مواد اولیه انواع کاغذ ومقوا۵.۱
۱۲۴۰۰۳۰انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت ومخازن کاغذی ومقوایی۶.۴
۱۲۴۰۰۴۰انواع مداد، خودکار، خودنویس، ماژیک و نظایر آنها۶

انواع دفتر،انواع پوشه،انواع لوازم مهندسی،انواع پوستر،انواع آلبوم،انواع نسخ، آثار وتابلوهای نقاشی و خطاطی،کاغذ دیواری،بازیافت انواع کاغذ ومقوا،سایرمصنوعات کاغذی ومقوایی،انواع ظروف،انتشارکتاب،انتشار انواع روزنامه،انواع توتون و تنباکو،انواع سیگار،تهیه کننده انواع فیلم و سریال تلویزیونی،انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک،سیسمونی کودک،نواع گل ومیوه مصنوعی،انواع کاله گیس وموی مصنوعی،انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی،انواع چتر وعصا،انواع پالک، کلیشه ومهر وآرم،سورت و بسته بندی انواع کاال ومواد غذایی،قلیان و لوازم جانبی،سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی وغیره،ظروف و سایر انواع محصوالت چینی، سفالی و سرامیک،عمل آوری، انجماد و بسته بندی گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی،سند بالست ومدل سازی انواع فلز،تراشکاری، حکاکی، خمکاری، سوراخکاری،ماتکاری،سندبلاست و نقاشی انواع شیشه،چوب بری،حلاجی،حجاری و حکاکی انواع سنگ،انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه، شوکر، باتوم و…،هیه کننده انواع فیلم و سریال تلویزیونی، سینمایی، آموزشی،تبلیغاتی،انیمیشن(پویا نمایی) مستند و غیره

کد یونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۲۴۰۰۵۰انواع دفتر، دفترچه، تقویم، سررسید و نظایر آنها۷.۵
۱۲۴۰۰۶۰انواع پوشه، کالسور، زونکن و سایر انواع نوشت افزار و لوازم التحریر۶.۴
۱۲۴۰۰۷۰انواع لوازم مهندسی۷.۰
۱۲۴۰۰۸۰انواع پوستر،کارت پستال،کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها۷.۰
۱۲۴۰۰۹۰انواع آلبوم ۷.۰
۱۲۴۰۱۰۰انواع نسخ، آثار وتابلوهای نقاشی و خطاطی۷.۰
۱۲۴۰۱۱۰کاغذ دیواری۷.۰
۱۲۴۰۱۲۰بازیافت انواع کاغذ و مقوا۵.۱
۱۲۴۰۱۳۰سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی۶.۴
۱۲۴۰۱۴۰انواع ظروف،جعبه،کارتن،پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی تولید کننده اجرت بگیر۱۵.۹
۱۲۴۰۱۵۰انتشار کتاب ۲.۵
۱۲۴۰۱۶۰انتشار انواع روزنامه،مجله،نشریات و ژورنال۳.۲
۱۲۵۰۰۱۰انواع توتون و تنباکو و سایر انواع محصولات دخانی۱۲.۸
۱۲۵۰۰۲۰انواع سیگار۱۲.۸
۱۲۶۰۰۱۰تهیه کننده انواع فیلم و سریال تلویزیونی،سینمایی،آموزشی،تبلیغاتی،انیمیشن(پویا نمایی)،مستند و غیره۸.۸
۱۲۶۰۰۲۰انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی
مربوطه
۹.۶
۱۲۶۰۰۳۰سیسمونی کودکدر مورد هر کدام از اقالم از
نسبت مربوطه استفاده شود
۱۲۶۰۰۴۰انواع گل ومیوه مصنوعی۱۰.۴
۱۲۶۰۰۵۰انواع کلاه گیس و موی مصنوعی۱۶.۰
۱۲۶۰۰۶۰انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی۴.۴
۱۲۶۰۰۷۰انواع چتر وعصا۸.۰
۱۲۶۰۰۸۰نواع پالک، کلیشه ومهر وآرم۸.۸
۱۲۶۰۰۹۰سورت و بسته بندی انواع کالا ومواد غذایی۱۱.۲اجرت بگیر ۲۴ درصد
۱۲۶۰۱۰۰قلیان و لوازم جانبی۱۶.۰
۱۲۶۰۱۱۰سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی وغیره (به غیر از
جواهرات و سنگهای قیمتی)
۱۱.۲
۱۲۶۰۱۲۰ظروف و سایر انواع محصوالت چینی، سفالی و سرامیک۸.۰
۱۲۶۰۱۳۰عمل آوری، انجماد و بسته بندی گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان
خوراکی
۸.۸
۱۲۶۰۱۴۰سند بلاست ومدل سازی انواع فلز۸.۰
۱۲۶۰۱۵۰تراشکاری، حکاکی، خمکاری، سوراخکاری، ماتکاری، سند بلاست
و نقاشی انواع شیشه
۲۱.۶
۱۲۶۰۱۶۰چوب بری، رنده کاری وپرسکاری، حکاکی، خراطی، مشبک
کاری، رنگ کار وپلی استرکار انواع چوب
۲۱.۶
۱۲۶۰۱۷۰حالجی، ریسندگی، تابندگی و سیگاره پیچ انواع نخ والیاف طبیعی
ومصنوعی
۶.۴
۱۲۶۰۱۸۰حجاری و حکاکی انواع سنگ۱۲.۸
۱۲۶۰۱۹۰انواع جعبه جواهر وزیور آلات۱۰.۴
۱۲۶۰۲۰۰انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه، شوکر، باتوم و…۸.۰
۱۲۶۰۲۱۰تهیه کننده انواع فیلم و سریال تلویزیونی، سینمایی، آموزشی،
تبلیغاتی، انیمیشن )پویانمایی(، مستند وغیره – صرفاً اجرت بگیر
۲۰.۰

حلاجی،استخراج رمز ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت یا سایرمراجع ذی صلاح،استخراج رمز ارز به استثنای اشخاص دارای مجوز،تولید انواع کالا

کدیونیکشرح فعالیت (بخش تولید)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۱۲۶۰۲۲۰حالجی، ریسندگی، تابندگی و سیگاره پیچ انواع نخ والیاف طبیعی
ومصنوعی – صرفاً اجرت بگیر
۱۲.۸
۱۲۶۰۲۳۰استخراج رمز ارز )ارز دیجیتال( توسط اشخاص دارای مجوز از
وزارت صنعت، معدن وتجارت یا سایر مراجع ذی صالح
۱۲.۰
۱۲۶۰۲۴۰استخراج رمز ارز )ارز دیجیتال( توسط سایر اشخاص )به استثنای
اشخاص دارای مجوز)
۲۴.۰
۱۲۶۰۲۵۰تولید انواع کاال به صورت تحویل مواد وقطعات اساسی تولید به
تولیدکنندگان اجرت بگیر برای تولید انواع کاال بر اساس قرارداد و
در قبال پرداخت اجرت ساخت
۵از وجوه دیافتی ناشی از فروش
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi