صدور سند حسابداری خرید کالا + ارزش افزوده (دائمی / ادواری)

صدور سند حسابداری خرید کالا + ارزش افزوده (دائمی / ادواری)

خرید کالا مشمول ارزش افزوده روش دائمی

عنوان حساببدهکاربستانکار
موجودی کالاX
پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزودهX
حساب/ اسناد پرداختنیX

خرید کالا مشمول ارزش افزوده روش ادواری

عنوان حساببدهکاربستانکار
موجودی کالاXX
پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزودهXX
حساب/ اسناد پرداختنیXX

خرید کالا معاف ارزش افزوده روش دائمی

عنوان حساببدهکاربستانکار
موجودی کالاXX
حساب/ اسناد پرداختنیXX

خرید کالا معاف ارزش افزوده روش ادواری

عنوان حساببدهکاربستانکار
خریدXX
حساب/ اسناد پرداختنیXX

برگشت از خرید کالا مشمول ارزش افزوده روش دائمی

عنوان حساببدهکاربستانکار
حساب/ اسناد پرداختنیXX
موجودی کالاXX
پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزودهXX

برگشت از خرید کالا مشمول ارزش افزوده روش ادواری

عنوان حساببدهکاربستانکار
حساب/ اسناد پرداختنیXX
برگشت از خرید تخفیفاتXX
پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزودهXX

برگشت از خرید کالا معاف ارزش افزوده روش دائمی

عنوان حساببدهکاربستانکار
حساب/ اسناد پرداختنیXX
م.کالاXX

برگشت از خرید کالا معاف ارزش افزوده روش ادواری

عنوان حساببدهکاربستانکار
حساب/ اسناد پرداختنیXX
برگشت از خرید تخفیفاتXX
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi