شمول یا عدم شمول تبصره 3 ماده 134 به شغل بسازبفروشی برای مالیات

شمول یا عدم شمول تبصره ۳ ماده ۱۳۴ به شغل بسازبفروشی برای مالیات


 
شماره : ۴۱۵۸/۴/۳۰
مورخ :۲۵/۶/۶۷
 
“صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “
اختلاف نظربین دفترفنی مالیاتی وممیزکلی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران ازباب شمول یاعدم شمول مقررات تبصره ۳ماده ۱۳۴قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵واصلاحیه های بعدی آن درموردشغل بسازوبفروش موضوع گزارش شماره ۵۵۹/۵/۳۰-۱۰/۲/۱۳۶۷منضم به گزارش وارده به شماره ۴۰۷۴/۴/۳۰-۲۲/۴/۱۳۶۷آقای علی اصغرعابدی مشاورمحترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۱/۳/۱۳۶۷معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۱/۳/۱۳۶۷معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند۳ماده ۲۵۷قانون یادشده به شوراارجاع وشورابابحث و بررسی لازم پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید:
ازآنجاکه مقررات تبصره ۲ماده ۱۳۴مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵واصلاحیه های بعدی آن ازجهت درآمدهای معوقه واستثنائی که منشاآن پنج فعالیت مداوم یابیشترباشدمقیدومحصوربه درآمدهای حاصل ازحق تالیف و اختراع واکتشاف گردیده ودرمورددرآمدهای مشابه آن ازطرف وزارت متبوع تاکنون فهرستی تهیه وبه تصویب هیات وزیران نرسیده لذادرآمدحاصل ازشغل بسازوبفروش که منشاآن لااقل پنج سال فعالیت مداوم بوده باشدمشمول تبصره مذکورنمی گردد.
محمدتقی نژادعمران   محمدطاهر   محمدتقی قزلباش   محمودحیدری
نظراقلیت :
نظربه اینکه تحقق درآمدناشی ازفعالیت بسازوبفروش بدون فروش املاک غیرممکن است وازطرفی درتبصره ۲ماده ۱۳۴بفروش املاک تصریح شده است و احداث بنای مشمول مالیات بردرآمدبسازوبفروش نیزممکن است مستلزم پنج سال فعالیت مداوم یابیشترباشد،لذادرآمدحاصل ازبسازوبفروش که بافروش ملک   تحقق می یابدازجهت نحوه محاسبات مالیات مشمول مقررات تبصره مذکورخواهدبود.
علی اکبرسمیعی
“مجموعه قوانین مالیاتی – تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال ۱۳۷۵-
انتشارات فردوسی ”                       صفحه ۳۲۷
۱۰
مواد قانونی وابسته
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
💬مطالب مشابه
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi