خبرهای مالی و مالیاتی

شرح فراخوان ثبت نام قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شرح فراخوان ثبت نام قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شرح فراخوان ثبت نام قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

فراخوان اولفراخوان اجرای داوطلبانه برخی مودیان خاص از جمله شرکت های بورسی دولتی و مودیان موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای اجرای قانون از تاریخ 1401/07/01پاییز 1401
فراخوان دومفراخوان اجرای الزامی کلیه اشخاص حقوقی به جزء اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح-وزارت دفاع و سایر دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی ) از تاریخ 1401/07/01زمستان 1401
فراخوان سوم فراخوان اجرای الزامی کلیه اشخاص حقیقی مشمول فراخوان هشت گانه فراخوان سوم مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ 1401/10/01 بهار 1402
فراخوان چهارمفراخوان اجرای الزامی کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل مشمول گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون م.م از تاریخ  برای اجرای قانون از تاریخ 1402/04/01  بهار 1402
فراخوان پنجمفراخوان اجرای الزامی کلیه اشخاص باقی مانده (حقیقی و حقوقی از تاریخ  برای اجرای قانون از تاریخ 1402/10/01زمستان 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *