قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

رفع ابهام درخصوص شمول مالیات به وجوه پرداختی موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 مجلس شورای اسلامی

بخشنامه 4044/8748/4/30 تاریخ 1375/08/28

شماره: 40044/8748/4/30

تاریخ: 28/08/1375

رفع ابهام درخصوص شمول مالیات به وجوه پرداختی موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 مجلس شورای اسلامی


اداره کل                                                               شورای عالی مالیاتی

دفتر                                                                     هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصاد                                          دادستانی انتظامی مالیاتی

      نظر به اینکه درخصوص شمول مالیات به وجوه پرداختی موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی، از طرف ادارات مختلف تاکنون سئوالاتی مطرح گردیده، لذا جهت رفع ابهامات موجود و اجرای دقیق مقررات قانونی موارد مشروحه ذیل را متذکر می شود.

1.  وجوه پرداختی تحت عنوان پاداش خدمت موضوع ماده 1 قانون مذکور، از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد.

2.  وجوه پرداختی تحت عنوان کمک هزینه ازدواج دائم مستخدم و فرزند اول مستخدم موضوع قسمت اول ماده 3 قانون مذکور، مشمول مقررات بند 13 ماده 91 قانون مذکور می باشد.

3.  وجوه پرداختی تحت عنوان کمک هزینه فوت مستخدم موضوع قسمت اخیر ماده 3 قانون فوق الاشعار از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مذکور بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد . لکن وجوه پرداختی به شاغلین در مورد فوت افراد تحت تکفل آنها طبق مقررات بند 13 ماده 91 قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

داریوش ایران بدی

معاون درآمدهای مالیاتی

مواد قانونی وابسته
 ماده 91 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *