دستورالعمل شماره 230/67632/ص تاریخ 1388/09/29

دستورالعمل نحوه ارسال و توزیع گواهینامه ثبت نام و تحویل آن به مودیان اشخاص حقوقی

دستورالعمل نحوه ارسال و توزیع گواهینامه ثبت نام و تحویل آن به مودیان اشخاص حقوقی


شماره:67632/230/ص
تاریخ:29/09/1388
پیوست:دارد
 
 
دستورالعمل
 
129
88
164
م
 
 مخاطبین
رییس محترم امور مالیاتی شهر تهران
رییس محترم امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استانها
موضوع
دستورالعمل نحوه ارسال و توزیع گواهینامه ثبت نام و تحویل آن به مودیان اشخاص حقوقی
هـدف: طراحی روشی مطمئن جهت نظم و ساماندهی ارسال گـواهـینامه های ثبت نام مودیان مالیاتی به گونه ای که ضمن تصحیح نشانی مودیان،سریعا و بدون مراجعات مکرر مودیان تحویل آنها گردد.
دامنه کاربرد: این دستورالعمل کلیه ادارات امور مالیاتی کشور را در بر می گیرد.
تعاریف:
نشانی مودی:محلی که توسط مودی اعلام شده تا اوراق مالیاتی به آن آدرس ارسال گردد. در صورتی که نشانی قانونی مندرج در آگهی روزنامه یا اعلام شده توسط مودی خارج از محدوده جغرافیایی اداره کل محل رسیدگی به پرونده مالیاتی باشد، گواهینامه ثبت نام در محل فعالیت اصلی مودی که رسیدگی به پرونده مالیاتی در آن محل باشد ابلاغ خواهد شد.
نمایندگان توزیع: ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور.
گواهینامه ثبت نام: مدرکی که توسط دفتر اطلاعات مالیاتی چاپ شده و نشان دهنده ثبت نام مودی در نظام مالیاتی کشور می باشد.
شماره اقتصادی مودی(TIN): شماره ای که توسط دفتر اطلاعات مالیاتی به عنوان یک شماره منحصر به فرد بر روی گواهینامه ثبت نام درج شده است.
مسئولیت: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد.
 
شرح فعالیتها:
1) دفتر اطلاعات مالیاتی گواهینامه های ثبت نام مودیان اشخاص حقوقی را طبق فهرست “فرم شماره یک”(تصویر پیوست)، در محل دفتر اطلاعات مالیاتی تحویل نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی(نماینده اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی) می نماید.
 
2)نمایندگان اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی که وظیفه توزیع گواهینامه را به عهده دارند می بایستی از تحویل گواهینامه ها در محل اداره امورمالیاتی خودداری نمایند وجهت احراز نشانی مودی با توجه به نشانی مندرج در پشت پاکت گواهینامه ثبت نام برای تحویل گواهینامه به مودی ذیربط به نشانی مذکور مراجعه و نسبت به تحویل گواهینامه مذکور اقدام مینمایند، لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی وسیله ایاب و ذهاب مناسب جهت ابلاغ گواهینامه ثبت نام در اختیار نماینده مذکور قرار دهند.
 
1- 2) در صورت صحیح بودن نشانی، گواهینامه ثبت نام بر اساس مدارک مستند به مدیر عامل یا صاحبان امضاءمجاز تحویل و از آنها در “فرمهای شماره دو” (تصویر پیوست) رسید دریافت می نمایند و اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی یک نسخه از فرم شماره دو را به واحد مالیاتی و یک نسخه به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال مینماید.
 
2-2-) چنانچه تغییر نشانی با توجه به اصلاحات شهرداری(تغییرات در پلاک و یا نام معابر اصلی و فرعی) احراز و مشخص گردید موضوع در فرم شماره 2(در قسمت نشانی اصلاحی) درج و نسبت به تحویل گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.
 
3-2) چنانچه مودی در نشانی اعلام شده شناسائی نگردید و از نشانی اعلام شده نقل مکان نموده باشد، مراتب طی فرم شماره 2 جهت اخذ نشانی جدید به واحد مالیاتی اعلام و پس از اصلاح نشانی طبق بند 2 فوق اقدام شود. واحد مالیاتی مکلف است در صورت لزوم به اداره ثبت شرکتها و یا محل مودی مراجعه و نسبت به احراز نشانی اقدام و نتیجه را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نماید.
اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی پس از تحویل گواهینامه به مودی، ضمن درج تغییرات نشانی در فرم شماره 2،یک نسخه از آن را به واحد مالیاتی و یک نسخه به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال می نماید.
 
4-2)در صورت عدم وجود نشانی جدید گواهینامه مذکور تا مشخص شدن نشانی جدید به مدت شش ماه از تاریخ دریافت گواهینامه از دفتر اطلاعات مالیاتی، در محل اداره کل نگهداری می شود. چنانچه ظرف این مدت نشانی جدید اعلام و احراز گردید طبق بند 2 فوق نسبت به تحویل گواهینامه ثبت نام اقدام و در غیر این صورت پس از منقضی شدن مدت مذکور جهت ابطال به دفتر اطلاعات مالیاتی عودت خواهد شد.
مجددا تأکید می نماید گواهینامه ثبت نام جهت احراز نشانی مودی صرفا در محل نشانی قانونی آن ابلاغ و در محل اداره کل و نیز خارج از مراحل فوق اقدام نشود.
 
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را ازطریق شماره تلفن 39902685-021 با دفتر اطلاعات مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 164- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی ا…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید