دستورالعمل مربوط به ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن

دستورالعمل مربوط به ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن

شماره: 200/1401/532

تاریخ: 1401/04/26

دستورالعمل

۵۳۲۱۴۰۱۱۶۹م
مخاطبان/ذینفعانادارات کل امور مالیاتی
موضوعترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن

در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده (۶) آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور; ترتیبات اجرایی مربوط به استفاده از شماره اقتصادی جدید به شرح ذیل مقرر می‌گردد:

ماده ۱) تعاریف

 -1ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

 -2آیین نامه اجرایی: آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) ق.م.م.

 -3سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

 -4مودی: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (شامل اشخاص حقیقی انفرادی، مشارکت‌های مدنی (اعم از قهری و اختیاری) و اتباع خارجی) مشمول آیین نامه اجرایی

 -5صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان، تعیین و اعلام می‌شود.

 -6پرونده مالیاتی: مجموعه سوابق مالیاتی مودی متناظر با ثبت نام وی در نظام مالیاتی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد (حسب مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل)، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر می‌باشد.

ماده ۲) نحوه تخصیص شماره اقتصادی

در اجرای مواد (۶) و (۷) آیین نامه اجرایی برای تمامی مودیانی که ثبت نام خود در نظام مالیاتی را تکمیل کرده باشند، شماره اقتصادی منحصر به فرد از سوی سازمان تخصیص داده می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی انفرادی به ازاء هر پرونده شماره اقتصادی مجزا به مودی اختصاص می یابد.

تبصره ۱: چنانچه صاحبان مشاغل بر مبنای مجوز صادره از مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت (برای همان مجوز) داشته باشند، برای تمام این محل‌ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته و یک شماره اقتصادی تخصیص خواهد یافت.

تبصره ۲: در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می‌نماید، برای مودی مربوط یک شماره اقتصادی تخصیص یافته و در کلیه محل‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماده ۳) دسترسی مودیان به شماره اقتصادی صادره

پس از تکمیل ثبت نام مودی، شماره اقتصادی توسط سیستم صادر و بلافاصله از طریق پیامک به وی اطلاع رسانی می‌شود. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir در دسترس آنان می‌باشد. در این درگاه فهرستی از شماره‌های اقتصادی صادره مربوط به مودیان مالیاتی برای تمامی پرونده‌های مالیاتی به تفکیک شماره اقتصادی فعال و غیر فعال در اختیار مودیان قرار می‌گیرد.

به علاوه، در صورت درخواست مودی، امکان دریافت شماره اقتصادی مرتبط با پرونده وی از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعتبارسنجی شده ایشان نیز وجود دارد.

ماده ۴) نحوه استفاده از شماره اقتصادی

از تاریخ 1401/05/01 شماره اقتصادی جدید، وفق ماده (۲) این دستورالعمل برای هر یک از پرونده های مالیاتی (اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید) تعیین و از طریق حساب کاربری و پیامک به مودیان مربوط اعلام خواهد شد. با عنایت به مواد (۶) و (۷) و فصول (۳) و (۴) آیین نامه اجرایی، مودیان مکلفند بر روی صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ 1401/07/01 (از فصل پاییز سال 1401 و پس از آن) صادر می کنند شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند; در غیر اینصورت مشمول جرایم قانونی مربوط به شرح ماده (۶) این دستورالعمل می‌شوند.

ماده ۵) غیر فعال سازی یا ابطال شماره اقتصادی

وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی; در موارد ذیل شماره اقتصادی تخصیص یافته به مودیان باطل شده و مودیان مربوط مجاز به استفاده از آن در صدور صورتحساب‌ها قراردادها و سایر اسناد نمی‌باشند:

 -1فوت اشخاص حقیقی یا اعلام مودی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 -2انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و در مورد سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت

 -3صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.

تبصره: در مواقعی که ثبت نام مودیان بطور موقت غیر فعال می‌شود; شماره اقتصادی ابطال نمی‌شود و مودیان مجاز به استفاده از شماره اقتصادی جهت فعالیت اقتصادی مرتبط با این ثبت نام نمی‌باشند.

ماده ۶) جرایم مرتبط با شماره اقتصادی

با عنایت به ماده (۱۶۹) ق.م.م و ماده (۱۹) آئین‌نامه اجرایی مشمولان این دستورالعمل در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی، مشمول جرایم مالیاتی به شرح جدول زیر می شوند:

ردیفشرح تخلفمیزان جریمه
۱.عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت یا عدم درج شماره اقتصادی خود یا عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله۲% مبلغ مورد معامله
۲.استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران۲% مبلغ مورد معامله
۳.استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود۲% مبلغ مورد معامله

نظر به ضرورت استفاده از شماره اقتصادی معتبر مرتبط با پرونده مالیاتی مودی ، استفاده از شماره اقتصادی ابطال شده در حکم عدم درج شماره اقتصادی است. به علاوه; استفاده از شماره اقتصادی در موارد زیر مجاز نمی باشد:

 -1استفاده از شماره اقتصادی پرونده ای که مودی آن را غیر فعال اعلام نموده است

 -2استفاده از شماره اقتصادی یک پرونده در صورت حساب های مرتبط با سایر پرونده های همان مودی، درمورد مودیانی که دارای چندین شماره اقتصادی فعال باشد .

ماده ۷) ابلاغ و اجرای دستورالعمل

این دستورالعمل در (۷) ماده و (۳) تبصره تهیه شده است. معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است با ایجاد زیرساخت‌های لازم در سامانه‌های سازمان، امکان اجرای مفاد آن را وفق زمانبندی ماده (۴) این دستورالعمل فراهم آورد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد 1- داخلی* 2-خارجی*مرجع پاسخگو: دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی
تاریخ اجرا:
مطابق دستورالعمل
مدت اجرا:
مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ:
فیزیکی و سیستمی (چارگون)

مواد قانونی وابسته :

📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi