دستورالعمل ارشادی در خصوص تسریع در رسیدگی مالیات اشخاصی که اظهارنامه نمی دهند

دستورالعمل ارشادی در خصوص تسریع در رسیدگی مالیات اشخاصی که اظهارنامه نمی دهند


شماره:۱۰۵۸

تاریخ:۲۰/۰۱/۱۳۸۰

پیوست:
 
نظر به اینکه علیرغم تاکیدات مندرج در دستورالعمل های صادره قبلی به منظور وصول هر چه سریعتر درآمدهای مالیاتی دولت متاسفانه مکررا مشاهده می شود حوزه های مالیاتی،رسیدگی به پرونده مودیانی راکه از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقررخودداری می نمایند به آخرین روزهای مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ موکول کرده و بعضا اینگونه پرونده ها که در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می گردند حتی مربوط به دهه ۱۳۶۰و قبل از آن می باشد.
اتخاذ چنین رویه ای نه تنها موجب عدم وصول به موقع مطالبات دولت بوده بلکه این امر دقیقا موجبات تشویق مودیان مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و به بهانه ای برای درخواست بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۹۰ به علت مدخلیت در تطویل رسیدگی است، بنابراین مقرر می دارد به محض وصول این دستورالعمل موارد زیر دقیقا رعایت گردد:
۱- حوزه های مالیاتی مکلفند هر گونه تحقیق،استعلام و بررسیهای لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مودیان مربوط (فارغ از اینکه اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم نموده یا ننموده باشد) را حداکثر تا ۳ ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ فوق رسیدگی انجام و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد آنها اقدام نمایند و این روند را برای سالهای بعد نیز ادامه دهند.
۲- برگهای تشخیص مالیات مودیان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور طبق مقررات مربوط ابلاغ گردد.
۳- در مورد پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی سریعا نسبت به تهیه و صدور برگ دعوت اقدام و بلافاصله پس از تعیین وقت طبق مقررات مربوط ابلاغ گردد.
۴- اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی واقع در تهران و یا سایر ادارات مربوط در استانها و شهرستانها مکلفند در هنگام تعیین وقت با در نظر گرفتن اولویت (میزان مالیات مورد مطالبه)سریعا نسبت به تعیین تاریخ دعوت اقدام نمایند.
۵- هر گاه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قابل طرح باشد ضمن رعایت موازین قانونی مربوط باید ظرف ۱۰روز از تاریخ انقضاء مهلت قانونی ،نسبت به صدور،تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت اقدام گردد.
۶- مدیران کل موظفند کلیه پرونده هایی را که با صدور قرار رسیدگی در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار داشته و تا تاریخ ابلاغ این دستور العمل به کارشناس مالیاتی ارجاع نگردیده و یا به علت عدم گزارش کارشناس(یا علل دیگر) به هیأتهای حل اختلاف مربوط جهت صدور رأی ارسال نشده اند را سریعا تعیین تکلیف کرده و با ارسال گزارشی(متضمن فهرست مربوط و اقدامات صورت گرفته)، دادستانی انتظامی مالیاتی را از نتیجه مطلع نمایند.
۷- آراء قطعی صادره، از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی همراه با برگ مالیات قطعی مربوط ظرف ۵ روز از تاریخ ثبت آراء مذکور در حوزه مالیاتی طبق مقررات صادر و ظرف مدتی که بیشتر از ۱۰ روز نباشد به مودی ابلاغ گردد.
۸- چنانچه مودی مالیاتی قطعی شده خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی پرداخت ننماید،برگ مالیات قطعی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ انقضاء مهلت مذکور به اداره وصول و اجراء مربوط ارسال گردد.
۹- در موارد خاصی که اجرای مفاد این دستورالعمل ظرف مدتهای تعیین شده مقدور نبوده و نیاز به زمان بیشتری باشد موضوع با ذکر دلایل توجیهی لازم و تعیین زمان مناسب برای انجام آن با تایید سر ممیز مالیاتی و ممیز کل ذیربط در پرونده مالیاتی مربوط ضبط تا علت عدم رسیدگی در مواعد مقرر همواره مشخص و روشن باشد.
۱۰- مسئول حسن اجرای این دستورالعمل ممیزان کل مالیاتی می باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت لازم را بعمل خواهد آورد.
۱۱- مدیران کل موظفند به منظور تحقق اهداف مذکور و با تنظیم برنامه زمانبندی ترتیبی اتخاذ نمایند که در بخش مشاغل پرونده های مالیاتی عملکرد سالهای لغایت ۱۳۷۸ اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند تا پایان شهریور ماه۱۳۸۰ و مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بر درآمد املاک که تا پایان تیر ماه ۱۳۷۸ اظهارنامه حسب مورد ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیم ننموده اند تا پایان آبانماه ۱۳۸۰ مورد رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات قرار دهند،در ضمن نتیجه اقدامات انجام شده مربوط به این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
 
علی اکبرعرب مازار
معاو ن درآمد های مالیا تی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس <b…< td=””>
</b…<>
 ماده ۲۱۰ ـ هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ ا…
 ماده ۱۹۰ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل…
 ماده ۱۵۷ ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات ا…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi