دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید

دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید


شماره:۸۷۳۰۵

تاریخ:۲۹/۰۸/۱۳۸۷

پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۵۵
۸۷
قانون مالیات بر ارزش فزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید
در اجرای بخشنامه شماره ۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۸۷ مقام محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا عنایت به نامه شماره ۲۲۹۵۵۵/۳۰۴/۸۸/۸۳ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۷ رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل امور مالیاتی ومالیات بر ارزش افزوده حوزه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودیان مأموریت داده می شود در اجرای بخشنامه فوق الذکر، اقدامات زیر را جهت اخذ وصدور گواهی وصول چک بر اساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند:
۱- دریافت وبررسی درخواست گمرک ذیربط در رابطه با دریافت چک در اجرای بخشنامه مذکور واین دستورالعمل (طبق نمونه پیوست);
۲- اخذ وبررسی اعتبار شماره اقتصادی مودی مراجعه کننده;
۳- بررسی وتعلق چک تسلیمی به حسابهای مودی که در پرونده مالیات بر عملکرد مستقیم مودی اعلام گردیده است;
۴- صدور گواهی دریافت چک به صورت چاپی وپرفراژ شده (بر اساس نمونه پیوست ۲) به عنوان گمرک متقاضی;
۵- ارسال گواهی وصول چک صادره از طریق نمابر به گمرک درخواست کننده وتحویل و نسخه اصل به مودی جهت تحویل;
۶- ثبت ونگهداری سوابق در پرونده عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودی جهت اقدامات بعدی;
۷- ارسال چک به اداره حسابداری اداره کل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی وتعیین تکلیف پرونده مودی .
ضروری است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با این حکم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمنا دستورالعمل استرداد چک تدوین و متعاقبا به ادارات کل ابلاغ خواهد گردید.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی *       2- خارجی*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی،حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده- تلفن۸۸۸۰۵۱۰۶
تاریخ اجراء:۲۸/۸/۸۷
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
 
 

 

 

پیوست ۱
 
 
                                                                                                                                               
 
 
شماره:                   
تاریخ:
 
سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان ……………………
 
با سلام
احتراما در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ودر اجرای دستورالعمل شماره ۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۸۷ مقام محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی با عنایت به این که شرکت                به شماره ثبت ……………………….. وشماره اقتصادی ……………………………………….. بر اساس مجوز شماره …………………. مورخ ……………………………. وزارت صنایع ومعادن، مشمول معافیت واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط موضوع مصوبه مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی وقسمت اخیر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و برابر محاسبات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومالیات بر ارزش افزوده وعوارض متعلقه ماشین آلات وارداتی جمعا ………………………………………… ریال (به حروف ……………………………….) می باشد، خواهشمند است دستور فرمائید مالیات وعوارض فوق الذکر طی یک فقره چک از این شرکت اخذ ونتیجه از طریق شماره نمابر ……………………………… (با پیش شماره ……………………) به اطلاع این گمرک رسانیده شود.
 
مدیر / مدیر کل گمرک
 
 
 
 
 
 

 

         

پیوست ۲
 

                                                                                                  

 
 
 
 شماره:
 تاریخ:
شماره پرونده:
 
گواهی دریافت چک
 
(موضوع بخشنامه شماره ۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۸۷ وزیر امور اقتصادی)
 
اداره کل امور مالیاتی………… اداره امور مالیاتی شماره……………. گروه مالیاتی شماره…………….
نشانی………………………………………………….تلفن………………..کدپستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
گمرک…………………..
در اجرای بخشنامه شماره۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۷ مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی و بازگشت به نامه شماره ………… مورخ…………. در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی بر اساس مجوز شماره ………………….مورخ…………….. وزارت صنایع و معادن بدینوسیله گواهی می گردد:
 شرکت: _______________________________________________________________
 به شماره ثبت: _________________________  و شماره اقتصادی:ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا     
کدپستی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                      و تلفن: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
 نشانی:______________________________________________________________  
 بابت مالیات و عوارض متعلقه:
 چک شماره: _____________________   مورخ:   _____________________________
 بـه مبلغ(به عدد):______________________ریال( به حـروف…………………………….)                       
را نزد این اداره کل تودیع نموده است.(تصویر چک پیوست می باشد)
مراتب جهت اطلاع و طی مراحل قانونی بعدی اعلام می گردد.
 
رئیس گروه مالیاتی:                                     معاون اداره کل/رئیس اداره امور مالیاتی:
نام و نام خانوادگی                                        نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء                                                  مهر و امضاء
تذکرات:
۱. این گواهی صرفا جهت ارائه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد.
۲. این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است.
۳. این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۷- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت…
 ماده ۴۱- حقوق گمرکی معادل چهار درصد(۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قواینن مربوطه توس…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi