رای شورا شماره 30/4/2092 تاریخ 1374/03/24

*در خصوص قانون مناطق آزاد تجاری

*در خصوص قانون مناطق آزاد تجاری


 

شماره: 2090/4/30
تاریخ: 24/03/1374
پیوست:دارد
 
گزارش شماره 3554-5/30-16/9/72 و 3681-5/30-7/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/2/72 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم مذکور در جلسه مورخ 20/3/1374 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام بشرح زیر میباشد مطرح است 1- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده میباشند یا خیر ؟
2- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط بشرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارائی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق میگیرد ؟ 3- آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بردرآمد دوره انحلال خواهد شد ؟ 4- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط بشرح مذکور درصدر ماده 13 قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم میگردد یا خیر ؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده شبرح آتی اعلام رای می نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز بطورکلی هرنوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بردرآمد درمدت معاف میباشد همچنین کلیه اموال و دارائیهای اشخاص مذبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا درمناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.
 
محمدعلی خوش اخلاق – علی امبر سمیعی – علی افرا- محمدرزاقی -غلامحسین هدایت عبدی – محمود حمیدی – علی اکبر نوربخش – محمودعلی سعیدزاده – عین اله علاء
 
شماره:3350/4/30
تاریخ: 07/04/1374
پیوست:
 
گزارش شماره 3803-5/30-4/11/73 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه اینکه 1- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند . 2- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نماید استحقاق قانونی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را خواهد داشت یا خیر ؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 8/3/74 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع به شرح آتی اعلام رای گردید رای اکثریت درست است که به موجب ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در رهن و تصرف , راهن مشمول مالیات بردرآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجاره و پرداخت و دریافت مال الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می باشد و از طرفی مقنن مورد استثناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزبور معین کرده است لذا امکان قانونی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست.
 
محمدعلی خوش اخلاق – علی اکبر سمیعی -علی افرا – محمود حمیدی – علی اکبر نوربخش – محمدعلی سعیدزاده
 
 نظر اقلیت
نظر به اینکه رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مورد قبول قانونگذار واقع و در حکم اجاره تلقی شده و واگذاری خانه یا آپارتمان مسکونی به رهن و تصرف توسط مالک و رهن نمودن محل دیگری برای سکونت خویش از مصادیق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذکور می باشد لذا برخورداری مالک از مقررات موضوع ماده 55 فوق در مواردیکه رهن تصرف بلامانع است.
 
 محمدرزاقی – غلامحسین هدایت عبدی – عین اله علاء
 

 

مواد قانونی وابسته
 

 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*در خصوص قانون مناطق آزاد تجاری” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید