در خصوص تجدید ارزیابی دارائی های شرکت های دولتی

در خصوص تجدید ارزیابی دارائی های شرکت های دولتی


شماره:۳۹۱۷۴/ت ۳۳۸۲۵هـ
تاریخ:۱۰/۰۸/۱۳۸۴
پیوست:
 
اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (۶۲) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۸۴ با پیشنهاد شماره ۲۳۹۶۸/۳۴۱۴/۶۱ مورخ ۲/۷/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (۶۲) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ((ک)) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب ۱۳۸۳- تصویب نمود:
آئین نامه اجرایی ماده (۶۲) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- (تصویب نامه شماره ۲۷۹۳۹/ت ۳۳۳۹۲هـ مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ به شرح ذیل اصلاح می شود:
الف- متن زیر جایگزین ماده (۱) می شود:
ماده ۱- کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های تابعه ووابسته به آنها وشرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می باشد وتجدید ارزیابی دارایی ها ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است، مکلفند طی دوسال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی یک بار دارایی های ثابت خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی، ارزیابی ومبالغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح وپس از تصویب، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. در مورد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت های دولتی تابع ووابسته به شرکت های مادر تخصصی، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکت های مادر تخصصی ذیربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد.
تبصره – در مورد شرکت های دولتی موضوع بند ((ک)) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وآئین نامه اجرایی آن انجام شده است. از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب های مربوط خواهد بود.
ب- در ماده (۵) عبارت ((وسازمان صنایع ملی ایران وشرکت های تابع ومرکز تهیه وتوزیع کالا))، حذف می شود.
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
آئین نامه…
سابر قوانین…

 

📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi