در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر

در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر


شماره:۸۷۶۷۰/ت۴۴۸۵۷ن
تاریخ:۲۳/۰۴/۱۳۸۹
پیوست:
 
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره ۲۵۷۷۰۳/۴۴۲۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (۰۶/۰۵/۸۹)
 
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره ۲۵۷۷۰۳/۴۴۲۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها 
  معاون اول رئیس جمهور مصوبه شماره ۸۷۶۷۰/ت۴۴۸۵۷ن مورخ ۲۳/۴/۸۹ را به شرح زیر به وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی ایران اعلام نموده است:
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۹ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
۱ ـ کارکنان دستگاههای دولتی که براساس آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ منتقل می‌شوند از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم‌نامه شماره ۲۵۷۷۰۳/۴۴۲۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ بهره‌مند می‌شوند. کارکنان یاد شده از دارا بودن سایر شرایط متقاضیان مسکن مهر معاف می‌باشند.
۲ ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است واحدهای مسکونی ساخته شده یا در حال احداث (مرحله نازک‌کاری) متعلق به خود را پس از انتشار دو نوبت آگهی مزایده (با فاصله ده روز) و گذشت یک ماه از تاریخ دومین آگهی در صورت عدم وجود متقاضی خرید یا برنده مزایده، به قیمت کارشناسی روز (ولو آنکه از بهای تمام شده کمتر باشد) و مطابق دستورالعملی که توسط هیئت مدیره سازمان یاد شده تهیه و به تأیید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید. به فروش برساند. در مواردی که عرصه واحدهای مسکونی یاد شده به صورت حق بهره‌برداری (اجاره ۹۹ ساله) و اعیان آنها به قیمت کارشناسی روز به واجدین شرایط واگذار می‌شود، انتشار دو نوبت آگهی و انجام مزایده، الزامی نمی‌باشد.
۳-میانگین زیربنای مفید واحدهای احداثی در هر پروژه در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، هفتاد و پنج مترمربع و در سایر شهرها، یکصد مترمربع می‌باشد. تمامی پروژه‌های مسکن مهر که در اراضی واگذاری دولتی اعم از انبوه‌سازی، تعاونی و گروههای چندخانواری احداث می‌شوند. ملزم به رعایت الگوی مصرف مسکن می‌باشند. در پروژه‌های مسکن مهر که در اراضی ملکی اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا به صورت اضافه اشکوب احداث می‌گردند، ضمن استفاده از تسهیلات و یارانه مسکن مهر الزامی به رعایت الگوی مصرف وجود ندارد.
۴-مـراحـل پـرداخـت تـسهیلات احـداث واحـدهـای صـنعتی و غیرصنعتی مسکن مهر به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ پایان فونداسیون پانزده درصد (۱۵%)، ب ـ پایان اسکلت و سقف چهل درصد (۴۰%)، ج ـ پایان سفت‌کاری سی درصد (۳۰%)، د ـ پایان نازک‌کاری پانزده درصد (۱۵%).
۵-در تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم‌نامه شماره ۲۵۷۷۰۳/۴۴۲۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ عبارت “صرفا در مرحله بعد از سفت‌کاری و” حذف می‌شود.
۶- تصمیم‌نامه شماره ۳۱۷۸۲/ت۴۴۵۴۸ن مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف ـ در بند (۲) عبارت “و قرارداد با تعاونی‌های مسکن مهر” بعد از عبارت “در قالب تفاهمنامه سه جانبه مسکن مهر” اضافه می‌شود. ب ـ در بند (۳) عبارت “این تسهیلات در صورت عدم اتمام مراحل ساخت صرفا بعد از سفت‌کاری قابل پرداخت می‌باشد” حذف می‌شود.
۷- به منظور تسریع در فرآیند اخذ اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداریها و امکان ارزیابی و تشخیص به موقع وضعیت بازار مسکن کشور، مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد پایگاه “ثبت آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده” در سامانه خود اقدام نماید. شهرداریهای سراسر کشور نیز موظفند اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادره را حداکثر تا دو هفته پس از صدور، از طریق پایگاه مرکز آمار ایران درج و امکان استفاده به موقع و به روز از اطلاعات موردنظر را فراهم نمایند. وزارت کشور موظف است هماهنگیهای لازم برای اجرا مفاد این بند را با شهرداریهای سراسر کشور به عمل آورد.
۸- بانکها مجازند بنا به درخواست بانک مسکن و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمانتنامه پیش‌پرداخت برای قراردادهای مشارکت مدنی ساخت مسکن مهر به منظور دریافت بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات مربوط را صادر و در اختیار سازندگان آنها قرار دهند.
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi