موضوع

حق جذب و فوق العاده خاص در مالیات حقوق- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

حق جذب و فوق العاده خاص در مالیات حقوق- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


نمونه آرای شعب 

شماره : ۵۶۷/۴/۳۰

تاریخ : ۰۱/۰۲/۱۳۸۱

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۷۲۴۳- ۷/۶/۸۰

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد: ۷۵
شماره حوزه مالیاتی ۲۲۲۲/ ۳۷
شماره سرممیزی مالیاتی ۲۲۲/۳۷
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۲/۷/۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۶۵۹۴-۴/۳۰- ۱۴/۸/۸۰
 
 
خلاصه واخواهی: به استناد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض خود را به رای هیات تجدید نظر در مورد مالیات حقوق سال ۱۳۷۵ اعلام می دارد:
در پی اعتراض بانک نسبت به مطالبه مالیات حقوق از حق جذب و فوق العاده پول رسانی هیات بدوی پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه و استعلام از ریاست وقت شورای عالی مالیاتی هیات مزبور رای خود را برعدم تعلق مالیات به حق جذب و صرفا محاسبه مالیات به فوق العاده پول رسانی صادر نموده است. به دنبال اعتراض بانک به رای مذکور پرونده در هیات تجدید نظر مطرح گردیده و هیات اخیرالذکر ضمن نقض رای هیات بدوی عدم معافیت مالیاتی حق جذب نیروی انسانی را اعلام داشته با توجه به مراتب فوق نظر شورای عالی را به نکات ذیل معطوف میدارد:
۱- مصوبه دویستمین جلسه مجمع عمومی بانکها به ریاست محترم وزیر وقت امور اقتصادی و دارائی(موضوع نامه ۴۶۵۵۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۱) صراحتا تغییر نام نظام برقراری فوق العاده پرداختی به “طرح جذب نیروی انسانی” به منظور فراهم شدن نیروی متخصص و کارآمد صورت پذیرفته است.
۲- در سال ۱۳۷۵ فوق العاده جذب پرسنل به دو طریق به صورت جذب مدیران به طور ماهانه و جذب عمومی به طور مقطعی هر شش ماه یکبار به پرسنل پرداخت شده که هر دو مورد ماهیت جذب نیرو و بر اساس درصد از فوق العاده شغل محاسبه گردیده است.
۳- عملکرد جذب نیروی انسانی در کلیه بانکها یک شکل و به طریق فوق انجام پذیرفته و عنایت به بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتها معاف از مالیات می باشد.
۴- مستندات پرداخت مالیات فوق العاده پول رسانی که قبلا به ممیز و هیات بدوی ارائه شده دلایل مطالبه مجدد مالیات آن برای بانک مشخص نیست خواهشمند است موضوع بررسی و رای نهایی اعلام گردد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده امر به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
محتویات پرونده حاکی است هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با در نظر گرفتن اظهارات مودی در صورتجلسه مورخ ۷/۶/۸۰(رای مورد واخواهی) و به منظور رسیدگی به اعتراضات ممیز مالیاتی ابتدا قرار رسیدگی مجدد توسط دو نفر کارشناس صادر و پس از اخذ گزارش کارشناسان مجری قرار وارده به شماره ۱۸۱۳/ ۳۹- ۱۹/۳/۸۰ حاکی از اینکه طبق اسناد و مدارک موجود در لیستهای حقوق ارائه شده مبالغ مورد نظر بر اساس دستورالعمل های صادره از اداره برنامه ریزی و سازمان بانک به طور غیر مستمر و صرفا به تعدادی از پرسنل و خارج از فیش حقوقی و بر اساس امتیاز بندی کارکنان و به عنوان یک عامل انگیزش به آنان پرداخت می شود و جزو حقوق مستمر و متعارف پرسنل نمی باشد و به صرف تغییر نام نمی توان به عنوان فوق العاده جذب تلقی نمود،گزارش کارشناسان را کافی به مقصود دانسته و با صدور رای مورد واخواهی ضمن نقض رای هیات بدوی اعتراض ممیز مالیاتی را وارد تشخیص داده و بر این اساس رای مورد واخواهی را صادر کرده است. بنا به مراتب از آنجائیکه رای مذکور از کفایت رسیدگی برخوردار می باشد و از حیث مندرجات شکوائیه رسیده موجبی برای نقض آن مشهود نیست لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
 
غلامحسین مختاری
محمد علی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi