بخشنامه شماره 30/4/9947 تاریخ 1374/09/25

*حقوق دکتران وابسته به شهرداریها

*حقوق دکتران وابسته به شهرداریها


شماره: 9947/4/30
تاریخ: 25/09/1374
پیوست:
اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان
 بازگشت بنامه های شماره 3098 مورخ 24/7/1374 و 33035 مورخ 3/8/1372 و 34349 مورخ 11/8/1374 اشعار میدارد: بطورکلی حکم تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 قابل تسری به حقوق بگیران سازمانها وشرکتها وموسسات وابسته به شهرداریها نبوده و رای شماره 2144/4/30- 2/11/1372 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم در این باره صادر گردیده است لیکن چنانچه در پایان سال مالی با توجه به مستندات کافی محرز نشود که حقوق کارکنان مورد نظر از محل اعتبارات دولتی پرداخت گردیده و به دلیل رعایت مفاد تبصره ماده 84 قانون مذکور نسبت به حقوق پرداختی ازآن محل , مالیات اضافه پرداخت شده باشد استرداد آن با توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع خواهد بود.
محمدعلی خوش اخلاق
 رئیس شورای عالی مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*حقوق دکتران وابسته به شهرداریها” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید