خبرهای مالی و مالیاتی

جدول حدنصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۱

جدول حدنصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۱

جدول حدنصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۱

حد نصاب معاملات کوچک متوسط و بزرگ بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۸۳ تصویب می گردد. ده به استناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرائی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمولین ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۹ آیین نامه یاد شده میتوانند هر یک از معاملات خود را اعم از خرید یا فروش کالا و خدمت که مبلغ آن کمتر یا مساوی ۵ حد نصاب معاملات کوچک باشد به صورت مجموع ارسال نمایند. شایان ذکر است این نرخ در سال ۱۳۹۵ (۱۰) بوده است. معاملات متوسط معاملاتی هستند که مبالغ آن بیش از سقف معاملات کوچک و کمتر از کف معاملات بزرگ می باشد.

jadval had nesab moamelat 11zon 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *