بخشنامه شماره 211/2539/13926 تاریخ 1384/08/07

جدول اصلاحی گروه بندی کشورها از نظر سنجی معیشت در خصوص آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور

جدول اصلاحی گروه بندی کشورها از نظر سنجی معیشت در خصوص آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور


شماره:13926/2539/211

تاریخ:07/08/1384

پیوست:دارد
 
 اداره کل امور مالیاتی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
 هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
 دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابدران رسمی ایران
 
   به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 29058/ت 31078هـ مورخ 11/5/1384 هیأت محترم وزیران که جایگزین جدول شماره (4) پیوست آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت گردیده است، جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
 
علی اکبر سمیعی
 
پیوست:
 
شماره:29058/ت 31078هـ
تاریخ:01/05/1384
پیوست:
 
 
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
 
   هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 71574/101 مورخ 24/4/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود:
   جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، جایگزین جدول شماره (4) پیوست آئین نامه      فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)، موضوع تصویب نامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 می شود.
 
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
مواد قانونی وابسته
 ماده 91 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید