ثبت های اصلی پیش دریافت

ثبت های اصلی پیش دریافت

پیش دریافت چیست؟

اگر در قبال فروش کالا و خدمات به مشتریان قبل از اینکه کالا و خدمات به ایشان تحویل گردد و وجهی از مشتریان دریافت شود این وجه به عنوان پیش دریافت ها شناسایی میشوند و در حساب پیش دریافت فروش کالا و با پیش دریافت درامد ثبت و در طبقه بندی بدهی های جاری قرار خواهند گرفت. در واقع پیش دریافت ها یک نوع بدهی میباشند که باید در آینده نزدیک این تعهد پرداخت کالا و خدمات انجام گیرد.

ثبت پیش دریافت فروش کالا

نوع حساببدهکاربستانکار
موجودی نقد و بانکXX
پیش دریافت فروش کالا و خدماتXX

زمانی که پیش دریافت کمتر از مبلغ اصلی فاکتور باشد در هنگام ارائه کالا یا خدمات ثبت زیر انجام می شود:

نوع حساببدهکاربستانکار
صندوق پیش دریافت/خدماتXX
فروش/درآمدXX

ثبت ارائه کالا و یا خدمات از محل پیش دریافت ها

نوع حساببدهکاربستانکار
پیش دریافت فروش کالا/خدماتXX
حساب فروش/ درآمدXX

زمانی که پیش دریافت بیش تر از مبلغ اصلی فاکتور باشد در هنگام ارائه کالا و یا خدمات ثبت زیر انجام می شود.

نوع حساببدهکاربستانکار
پیش دریافت فروش/درآمدXX
فروش/درآمد XX
صندوقXX
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi