تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی

تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی


 

شماره:۶۲۲۸/۲۰۰/ص

تاریخ: ۱۰/۰۴/۱۳۹۲

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

۰۲۷

۹۲

ماده(۱۲۱)برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی

الف

 

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی

 پیرو دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ و بخشنامه شماره ۳۱۳۷/۲۰۰ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به مفاد بند۱- ۵ دستورالعمل مذکور مبنی بر لزوم تکمیل فرم اعلام نصب و استفاده سامانه های فروشگاهی موضوع ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه توسط صاحبان مشاغل مشمول فراخوان و تسلیم آن به ادارات امور مالیاتی ذیربط، به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط و بستر مناسب در راستای بهره مندی آنان از مشوق ها و تسهیلات مقرر قانونی،مهلت مذکور تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تمدید می گردد.

مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و دستورالعمل موصوف به کلیه ادارات امور مالیاتی، و تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن به ویژه ۱- ۵; شامل دریافت فرم تکمیل شده مودیان(مطابـق نمونه پیوست) و ثبت آن در دبیرخانه ادارات امور مالیاتی بخـش مالـیاتهای مـستقیم و ارائه رسید به آنان، ترتیبی اتخاذ نمایند به منظور اطلاع و رویت همکاران و مودیان، دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنین آگهی های مرتبط منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار، در محل های مـناسب در سـطح ادارات کـل الصـاق، و مـوضوع از طـریق مکاتبه و سایر کانال های ارتباطی به مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی گردد.

ضمنا متذکر می گردد در زمان ارائه فرم تکمیل شده توسط مودیان، بازدید از واحد شغلی ضرورت نخواهد داشت و لازم است بازدید و تحقیقات محلی ضمن رعایت مقررات به زمان مناسب دیگری موکول گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کاربرد:   1- داخلی                 2- خارجی

مرجع پاسخگویی: دفتر توسعه و تأمین منابع معاونت مالیات بر ارزش افزوده  تلفن: ۸۳۲۷۱۰۰۸-۰۲۱،۸۸۹۲۳۵۱۳-۰۲۱

بخشنامه های منسوخ:

تاریخ اجراء: تاریخ صدور

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی

         

 

نوع:دستورالعمل


مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۶۹ ,۹۵
مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۹
خلاصه موضوع: ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون نظام صنفی

 

شماره: ۲۶۰۸۳ /۲۰۰

تاریخ: ۲۳/۱۲/۱۳۹۱

پیوست: دارد

 

دستورالعمل

 

 

۹۱

ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون نظام صنفی

الف

 

مخاطبین

مودیان مشمول فراخوان نصب استفاده از سامانه های  فروشگاهی

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی

 در اجرای مفاد ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل های مواد(۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می گردد.

۱- هدف: ثبت و مستندسازی فعالیتهای اقتصادی است در اجرای قوانین و مقررات ذیربط

 

۲- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده (۱۲۱)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور

 

۳- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

 

۱-۳- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

۲-۳- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش(POS) یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خریدو فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، اطلاق می گردد.

۳-۳- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند(۶) این دستورالعمل اعلام گردیده است.

 

۴- مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:

مطابق بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان،            اولویت های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل می باشد:

 

صاحبان مشاغل

نوع فعالیت

نگهداری و ارسال اطلاعات به سازمان

 

سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

طلاسازی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

جواهر سازی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

فروشندگان آهن آلات

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان لوازم خانگی(شامل برقی، گازی و نفتی)

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

هتل و هتل آپارتمان

هتل سه ستاره و بالاتر

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

هتل پایین تر از سه ستاره

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

تالارپذیرایی،رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها

تالارهای پذیرایی

رستوران

رستوران سنتی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

چلوکبابی

اغذیهه فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

مشاوران املاک و مستغلات

 

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

داروخانه ها

 

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

 

۵- وظایف مودیان:

۱- ۵- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۲، مودیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده،با تکمیل فرم پیوست (شماره۱) که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.

بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی بند(۶) این دستورالعمل را داشته باشد.

۲- ۵- مودیان مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی که طی سال شروع به فعالیت می نمایند، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند۱- ۵ به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

۳- ۵- مودیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند ۱-۵ به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مودیان مشمول استفاده از مشوق ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود.

۴- ۵- مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال ۱۳۹۲ کلیه خریدها و فروش های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده(پیوست شماره ۲و۳) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

۵- ۵- مودیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به شرح ذیل تقسیم می گردند:

الف)مودیان موضوع بند(ج) ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند(ج) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم(طبق فرم پیوست شماره ۴) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.

ب) مودیان مشمول بندهای(الف) و (ب) ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند (۶) این دستورالعمل از طریق سایت www.tax.gov.ir  برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.(دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فعلی(بهار، تابستان،پاییز و زمستان) و از ابتدای سال ۱۳۹۲ حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد.)

۶- ۵- در مواردی که بنا به عللی از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد،مودی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نمایند.

۷- ۵- مودیان مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی،کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می باشند و موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند.

مودیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی موظفند آیین نامه یا دستورالعمل های سامانه فروشگاهی و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.

 ۶- ویژگی های فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی:

مشخصات فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش) سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق” صورت الکترونیکی معاملات”در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می باشد. ضروری است مودیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده(۱۶۹) مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.

ضمنا فایل مورد نظر قبلا در اجرای ماده(۱۶۹ مکرر)قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکتهای تولید کننده نرم افزار در سیستم های نرم افزاری خود تعبیه نموده اند.

ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحوه مقتضی به مجامع امور صنفی،اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی نمایند.

 

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

نوع:بخشنامه


مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین
خلاصه موضوع: تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی

 

شماره: ۳۱۳۷ /۲۰۰

تاریخ: ۲۹/۰۲/۱۳۹۲

پیوست:

 

بخشنامه

 

۰۱۹

۹۲

ماده(۱۲۱)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون نظام صنفی

الف

 

 

 

مخاطبین

روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی

پیرو دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ سازمان امور مـالیاتی کـشور و بـا عنایت بـه مـفاد بند ۱- ۵ دسـتورالعـمل مذکور مبنی بر لـزوم تکمیل فرم اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی موضوع مـاده ۱۲۱ قـانون بـرنامه پنـجم تـوسـعه تـوسط صـاحبان مشاغل مـشمول فراخوان و تسلیم آن تا تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۲ به ادارات امور مالیاتی ذیربط، به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط و بستر مناسب در راستای بهره مندی آنان از مشوق ها و تسهیلات قانونی، مهلت مذکور تا تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۲ تمدید می گردد.

مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و دستورالعمل موصوف به کلیه ادارات امور مالیاتی، و تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن به ویژه بند ۱- ۵; شامل دریافت فرم تکمیل شـده مودیان و ثبت آن در دبیرخانه ادارات امور مالیاتی و ارائه رسید به آنان،ترتیبی اتـخاذ نمایند به منظور اطلاع و رویت همکاران و مودیان، دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنین آگهی های مرتبط منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار،در محل های مناسب در سطح ادارات کل الصاق،و موضوع از طریق مکاتبه و سایر کانال های ارتباطی به مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی گردد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:۱- داخلی                  ۲- خارجی

مرجع پاسخگو:دفتر توسعه و تأمین منابع معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۳۲۷۱۰۰۸-۰۲۱،۸۸۹۲۳۵۱۳-۰۲۱

بخشنامه های منسوخ:

تـاریـخ اجـراء:

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

         

 

 

 

 

 

📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi