رای شورا شماره 201/7 تاریخ 1393/06/18

تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء

تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء


شماره:7-201

تاریخ: 18/06/1393

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

مورخ 03/06/1393

نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورد مالیاتی و اتخاذ تصمیم در مورد تهاتر حساب سود و زیان انباشته با حساب جاری شرکاء در صورتهای مالی و یا گزارش­های حسابرسی مالیاتی در شعب شورای عالی مالیاتی رویه های مختلفی اتخاذ گردیده لذا به منظور رویه واحد موضوع در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و حسب ارجاع رییس محترم شورای عالی مالیاتی در هیات عمومی مطرح و پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای میشود.

نظر اکثریت:

باتوجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام(بجزازمحل­آورده­ها)به­عنوان­درآمدتلقی می­شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می­بایستی درصورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود.

محمدعلی­ تراب­ زاده– امیرحسن­علی حکیم- غلامعلی آبائی- علی­محمد بصیرت- محسن توکلی – سعید آسترکی رضا جنانی – محمدتقی رضائیان

نظر اقلیت:

تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات حال شده شرکائ یا سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکائ یا هر حساب دیگر هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی­نماید تا بعنوان درآمد مشمول مالیات شرکت تلقی شود. لذا اقلیت عبارت تهاتر در متن را مناسب ندانسته و رویه فوق­الذکر را مشمول مالیات نمی داند.

محسن ابراهیمی

این رای به موجب دادنامه 348 مورخ 20/04/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه 67/96/200 مورخ 11/05/1396 ارسال گردید.

 

مواد قانونی وابسته

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید