دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده

دستورالعمل: 1184 تاریخ دستورالعمل : 1391/02/10

شماره دستورالعمل: 1184

تاریخ دستورالعمل: 1391/02/10

تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده
احتراما،پیرو دستورالعمل شماره 11460 مورخ 10/07/1389، با توجه به درخواست های مکرر ادارات کل امور مالیاتی و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، مدیران کل امور مالیاتی می توانند قسمتی از اختیارات تفویض شده در اجرای حکم ماده «33» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم متعلقه را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده در شهرستان هایی که فاقد سطح سازمانی رئیس امور مالیاتی ارزش افزوده می باشند را با صدور حکم به روسای ادارات امور مالیاتی مربوطه تفویض نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *