تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 1172350 تاریخ 1396/02/11

تفاهم نامه فیمابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم

تفاهم نامه فیمابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم


شماره: 1172350

 

تاریخ:1396/02/11

تفاهم نامه

در راستای تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و به منظور حرکت منسجم و نظام مند دولت درخدمت به ملت شریف خاصه قشر فرهیخته و هنری کشور و حل معضلات و چالش های موجود در تحقق اهداف و ماموریت های محوله به ویژه تسهیل فرآیندهای تولید و بهره برداری از آثار فرهنگی و هنری، این تفاهم نامه از یک طرف فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که من بعد وزارت فرهنگ نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف دیگر که من بعد وزارت اقتصاد نامیده می شود درچاچوب قوانین و مقررات کشور به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

ماده 1: موضوع:

(1-1) همکاری و هماهنگی لازم در جهت هرچه بهتر انجام شدن وظایف و ماموریت های محوله طرفین.

(1-2) شناسایی و انجام اقدامات موثر در جهت تقویت هر دو وزارت به منظور رفع معضلات و مشکلات حوزه های قرآنی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی، و … موضوع بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم.

ماده 2 : تعهدات وزارت اقتصاد:

2-1) ایجاد وحدت رویه بین ماموران مالیاتی درخصوص اعمال معافیت های مالیاتی در کشور و تعیین واحدهای مالیاتی خاص برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ.

2-2) با عنایت به ماده (5) دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 درخصوص معافیت مندرج در بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانون مذکور هماهنگی و همکاری لازم در بررسی و تجدید نظر فهرست فعالیت های موضوع بند (ل) موصوف انجام خواهد شد.

2-3) همکاری به منظور اصلاح ماده (139) قانون مالیات های مستقیم و لایحه مالیات بر ارزش افزوده با وزارت فرهنگ راجع به فعالیت های موضوع بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانونی مورد بحث.

2-4) ارائه راهکار و مساعدت در حل و فصل مالیات موسسات فرهنگی، هنری، قرآنی و …حسب مورد از طریق ادارات امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات های مستقیم و اعمال معافیت این اشخاص طبق مقررات بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم.

2-5) حسب مورد دعوت از نمایندگان وزارت فرهنگ در جلسات کمیسیون تعیین ضرایب و نمایندگان تشکل های قانونی مرتبط با فعالیت های قرآنی، انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری.

2-6) رفع ابهام در مورد اعمال صحیح و مقررات از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و آموزش قانون و مقررات مالیاتی به اشخاصی که از سوی وزارت فرهنگ معرفی می شوند.

2-7) درخصوص کمک های اعطایی وزارت فرهنگ به مشمولین بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 اسناد ذیل توسط ادارات امور مالیاتی وفق تبصره (2) ماده (97) این قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و صرفا مازاد کمک های انجام شده نسبت به هزینه های مربوطه با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

الف) ارائه تفاهم نامه منعقده مودی با وزارت فرهنگ

ب) گزارش حسابرس مستقل در خصوص انجام هزینه های مربوطه

ج) تاییدیه وزارت فرهنگ درخصوص انطباق هزینه های انجام شده با مفاد تفاهم نامه که به تایید ذیحساب مربوطه نیز رسیده باشد.

ماده 3: تعهدات وزارت فرهنگ:

3-1) اعلام بانک اطلاعاتی مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

3-2) ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه از طریق:

الف) همکاری و مشارکت مستمر با موسسات موضوع بند (ل) ماده (139) در قالب تفاهم نامه های مربوطه برای تهیه و تولید برنامه های فرهنگی و هنری در حوزه اشاعه فرهنگ مالیاتی.

ب) متعهد نمودن موسسات موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم درخصوص منظور نمودن فرهنگ مالیاتی در انجام خدمات هنری و فرهنگی.

ماده 4: کمیته اجرایی و پیگیری:

به منظور تحقق هر چه بهتر این تفاهم نامه کمیته اجرایی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل حقوقی و امور مالکیت معنوی از طرف وزارت فرهنگ و نمایندگان و معاونت های مربوطه به تشخیص و معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان تام الاختیار تشکیل و با جلسات مستمر و اخذ گزارشات، مراحل مختلف اجرایی شدن را گزارش می نمایند.

نمایندگان طرفین در این کمیته بنا به ضرورت از معاونت ها، سازمان های تابعه و بخش های مختلف خود برای شرکت در جلسه و اخذ نظر دعوت می نمایند.

ماده 5: تعداد نسخ تفاهم نامه و مدت اعتبار آن:

این تفاهم نامه در تاریخ فی مابین طرفین در 5 ماده و سه نسخه به امضاء رسیده و از تاریخ امضاء لازم الاجرا است مدت اعتبار این تفاهم نامه تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

سید رضا صالحی امیری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

علی طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 139 –
الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید