تـصویب نـامه شماره 184704/ت49808هـ مـورخ 13/12/1392 هـیأت مـحترم وزیـران در خـصوص کـمک هـای بلاعـوض سـازمـان صنایع کوچک و شـهرک های صنعـتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

تـصویب نـامه شماره ۱۸۴۷۰۴/ت۴۹۸۰۸هـ مـورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ هـیأت مـحترم وزیـران در خـصوص کـمک هـای بلاعـوض سـازمـان صنایع کوچک و شـهرک های صنعـتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی


شماره:۲۴۲۸۸/۲۰۰/ص
تاریخ:۲۸/۱۲/۱۳۹۲
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۱۴۵
۹۲
۱۴۷
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تـصویب نـامه شماره ۱۸۴۷۰۴/ت۴۹۸۰۸هـ مـورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ هـیأت مـحترم وزیـران در خـصوص کـمک هـای بلاعـوض سـازمـان صنایع کوچک و شـهرک های صنعـتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
در اجـرای مـقررات مـاده ۱۴۷ قـانـون مـالیاتهـای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره ۱۸۴۷۰۴/ت۴۹۸۰۸هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه:
” کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار مـوضوع بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شـهرکهـای صنعـتی ایـران- مـصوب ۱۳۷۶- به عـنوان هـزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.” جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در ضمن با توجه به جزء(ث) بند(۱) تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران مناطق محروم و یا غیر برخوردار(کمتر توسعه یافته) بر اساس فهرست پیوست این تصویب نامه می باشد. که به موجب تصویب نامه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تنفیذ گردیده است.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء:تاریخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۳
مدت اجراء:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
شماره:۱۸۴۷۰۴/ت ۴۹۸۰۸هـ
تاریخ:۱۳/۱۲/۱۳۹۲
پیوست:
 
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
 
هیئت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۶۱۵/۶۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ وزارت صنعت و معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
۱- کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار مـوضوع بند (۴)ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شـهرکهـای صنعـتی ایـران- مـصوب ۱۳۷۶- به عـنوان هـزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.
۲- وزارت صنعت،معدن و تجارت(سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران)موظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نماید.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi