تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

نا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان وسایط نقلیه ،مسافری باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی مطابق جداول پیوست شامل ۱۳ جدول ) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین میگردد: –

۱- کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ با توجه به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم ( معادل ۶۷۰۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است مشمول این دستور العمل میباشند

۲- استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخصهای مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروههای زیر تقسیم می شوند :
گروه (۱) شهر تهران
گروه (۲) استان های آذربایجان شرقی اصفهان البرز، خراسان رضوی ،فارس ،قزوین ،گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران گروه (۳) استانهای آذربایجان غربی کرمان ،گلستان سمنان ،زنجان ،قم ،همدان ،مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان گروه (۴) استانهای چهار محال و بختیاری ،کرمانشاه لرستان خراسان شمالی و اردبیل گروه (۵) : استانهای سیستان و بلوچستان خراسان جنوبی ،کردستان ایلام و کهگیلویه و بویراحمد.

۳-مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۳ الی ۷ پیوست، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین میگردد.

استانهای گروه 1
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ۲

۴- در خصوص مالکان تاکسی و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند مالیات خودروهای بعدی نیز به
صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین می.شود در خصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو ،باشند مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ بیست و پنج درصد افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.


۵- منظور از مالکیت دو یا چند خودرو ، مالکیت همزمان آنها میباشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود

۶-مؤدیانی که در سال ۱۴۰۱ به صورت کامل فعالیت نداشته اند در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط مالیات آنها بر اساس مدت کار کرد، محاسبه می گردد.

۷- در راستای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، صاحبان مشاغل مشمول این دستور العمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (۹۵) قانون مذکور نخواهند داشت.

۸- کلیه صاحبان مشاغل خودرویی به ثبت نام در سامانههای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. لذا آن گروه از مودیان مذکور که میزان درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم ( با توجه به بند ۱ این دستور العمل بوده است مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی میباشند.

۹ – صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ۱۴۰۱ را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشند.

۱۰- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید ، وانت بارهای کرایه آژانسها سواریهای پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکتهای تاکسی اینترنتی و وانت بار ،اینترنتی مطابق جدول شماره ۱ پیوست این دستور العمل محاسبه و وصول گردد.

۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می گردند به صورت علی الحساب بر مبنای مدت فعالیت با ۴۰ چهل درصد افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جداول موضوع این دستور العمل و با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۴۰۲ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۴۰ چهل درصد بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۴۰۱ تعیین میگردد.

۱۲- در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲) آئین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.

۱۳-نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستور العمل به صورت مقطوع تعیین میگردد ، لذا اعمال مقررات مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) ، (۱۷۲) و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده | (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مؤدیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند.

۱۴- این دستور العمل و جداول پیوست آن صرفا در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت شغلی آنها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیتهای مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین آلات مربوط حسب مورد می باشد لذا صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و … که به فعالیتهای دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و … با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت شغلی اخیر الذکر (فروش اجناس و تره بار و …) و انجام تکالیف قانونی مرتبط ، حسب مورد خواهند بود.


📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi