تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه

تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه


شماره:۴۷۳/۲۰۰

تاریخ: ۲۱/۰۱/۱۳۹۲

پیوست:

 

بخشنامه

 

۱۰۳

۱۳۹۱

تبصره ۳ بند (ب)  ماده ۱۵۴

م

 

مخاطبین

امور مالیاتی شهر تهران

امور مالیاتی استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی…

موضوع

تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه

 نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل  شماره ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را  در اجرای مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد  به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

ضمنا در تعیین ضریب مالیاتی پرونده های مذکور در هیأت های موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد: ۱- داخلی                    ۲- خارجی

مرجع پاسخگوئی: دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها

تلفن:۲۷- ۳۹۹۰۳۹۲۶

تاریخ اجرا:

مدت اجرا:

مرجع ناظر:دادستان انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی

بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):

         

 

 

شماره: ۵۹۵۸ /۲۰۰
تاریخ:۲۳/۰۳/۱۳۹۱
پیوست:
 
دستورالعمل
 
۵۰۳
۹۱
تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم
س
 
 مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
 موضوع
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است(تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
در اجرای حکم تبصره (۲) ماده(۱۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد، لذا کلیه اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سنوات ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴(سالهای اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانونی اقدام ننمایند، مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی (به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۹۰) نخواهند بود. مقررات مذکور شامل مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیت های کشاورزی و درآمد حقوق کارکنان نمی باشد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:از ابتدای عملکرد سال ۱۳۹۰
مدت اجراء:عملکرد سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
لطفا هر گونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره تلفن ۳۳۹۶۷۰۸۵ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi