تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده 119 وتعیین درآمد با توجه به ماده 120 قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده ۱۱۹ وتعیین درآمد با توجه به ماده ۱۲۰ قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


نمونه آرای شعب

شماره: ۳۶۱۶/۴/۳۰

تاریخ: ۳۱/۰۴/۱۳۸۰

پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۶۵۱۰-۱۴/۹/۷۹
مربوط به مالیات:
سال مالیات یا تعلق مالیات: ۱۳۷۶
شماره حوزه مالیاتی: ۲۰۳۱
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۱/۱۰/۷۹
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۸۸۵۰-۴/۳۰-۱۲/۱۰/۷۹
 
خلاصه واخواهی: یک قطعه زمین بلاعوض توسط معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی به شرکت مودی واگذار شده است که شرکت مذکور دردفاتر خود ثبت نکرده است حوزه مالیاتی با توجه به سند صلح فوق به استناد ماده ۱۱۹ درآمد اتفاقی برای شرکت در نظر گرفته وبر اساس آن با توجه به ماده ۱۴۰ قانون مالیاتها از مودی مطالبه مالیات نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر خلاف رأی صادره، هیأت بدوی وبه استناد ماده ۱۲۸ قانون مالیاتها نسبت به مطالبه مالیات از این قسمت از درآمد رفع تعرض نموده است. توضیح اینکه هیأت یاد شده اعلام نموده است که شرکت در سال های آتی درآمد فروش زمین را در دفاتر خود ثبت کرده است، لذا به رأی صادره اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده بشرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده، ممیز مالیاتی بموجب مفاد ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، واگذاری بلاعوض یک قطعه زمین از طرف معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی به شرکت مودی را درآمد اتفاقی تلقی وبرابر مفاد ماده ۱۲۰ قانون یاد شده مشمول مالیات قرار داده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر خلاف نص صریح ماده ۱۱۹ و باستناد ماده ۱۲۸ واینکه شرکت مودی در سال بعد درآمد حاصل از فروش زمین را در دفاتر ثبت نموده، با کسر درآمد اتفاقی اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب فوق این شعبه رأی صادره را با لحاظ مغایرت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۱۱۹ نقض وپرونده را برای بررسی مجدد از این جهت به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.
محمد علی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
مواد قانونی وابسته
-…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi