تصویر تصویب نامه شماره 48952/ت25784هـ مورخ 1380/11/9هیأت محترم وزیران

تصویر تصویب نامه شماره ۴۸۹۵۲/ت۲۵۷۸۴هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۹هیأت محترم وزیران


شماره:۶۲۸۰/۵/۳۰

تاریخ:۲۵/۱۲/۱۳۸۰

پیوست: دارد
 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
 
تصویر تصویب نامه شماره ۴۸۹۵۲/ت۲۵۷۸۴هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ هیأت محترم وزیران منضم به فهرست بخشها و شهرهای واقع در بخش های توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
 
 
شماره:۴۸۹۵۲/ ت ۲۵۷۸۴هـ
تاریخ:۰۹/۱۱/۱۳۸۰
پیوست:دارد
 
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۰۴/ ۱۰۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده(۱) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب ۱۳۶۷- تصویب نمود:
۱- فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی – مصوب ۱۳۶۷- در نقاط روستایی بخش های موضوع جدول شماره (۱) پیوست این تصویب نامه، از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره (۲) پرداخت می گردد.
۲- چنانچه ضریب محرومیت و به تبع آن میزان فوق العاده موضوع قانون یاد شده در تعدادی از نقاط روستایی واقع در بخش های توسعه نیافته، به استناد تصویب نامه شماره ۲۴۳۷۳/ ت ۲۴۴ هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۳ بر قرار شده بود، بیش از درصدهای موضوع بند (۱) این تصویب نامه باشد، از ابتدای سال ۱۳۸۱ نسبت به تقلیل سالانه پنج درصد، حداکثر تا ده درصد از درصدهای فوق العاده بر قرار شده قبلی موضوع بند یک اقدام خواهد شد.
۳- آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج دراین تصویب نامه منظور نشده اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه گانه تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷/ ت ۲۱۵ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران بوده و فوق العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند(۲) تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت (۶) تعدیل می شود.
۴- نقاط شهری مشمول مزایای قانون یاد شده و تصویب نامه اخیر الذکر صرفا شامل نقاطی است که در پیوست شماره(۳) این تصویب نامه آمده است.
۵- میزان فوق العاده نقاط موضوع بند(۴)صرفا بر اساس درصدهای ضریب (۵)و(۴) جدول شماره(۲) برقرار و پرداخت خواهد شد و هر گونه کاهش از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ اعمال می گردد.
۶- فهرست مشاغل خدماتی و همتراز، تکنسین و کاردانی و همتراز، کارشناسی، سر پرستی و مدیریتی و همتراز موضوع جدول شماره (۲) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد و تا اعلام فهرست مذکور، فهرست مشاغل مربوط به تصویب نامه شماره ۲۴۳۷۳/ ت ۲۴۴هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۳ قابل اجرا می باشد.
۷- مفاد این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معتبر خواهد بود.
تبصره- هر یک از نقاط مشمول این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه که از این پس از لحاظ تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده یا تغییر تابعیت یابند، فوق العاده جذب کارکنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهای قبل از تغییر به شهر یا تابعیت پرداخت خواهد شد.
۸- با اجرای این تصویب نامه کلیه تصویب نامه های مغایر با آن لغو می گردد.
۹- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
۱۰- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۶۲۰۶/ ت ۲۴۸۳۶ هـ مورخ ۳/۶/۱۳۸۰ می شود.
 
 
محمدرضاعارف
معاون اول رییس جمهور
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi