دستورالعمل شماره 231/6720/107382 تاریخ 1386/12/04

تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی

تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی


شماره:107382/6720/231
تاریخ:04/12/1386
پیوست:
 
 
دستورالعمل
 
کد:
518
86
0
م
 
مخاطبین / ذینفعان
 
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی
با توجه به اتمام مهلت ارسال لوح فشرده(CD) و اطلاعات هویتی پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقوقی ادارات کل امور مالیاتی و حسب تصمیمات ستاد راهبردی پروژه مدیریت مالیاتی،مقرر شده است که منبعد تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت صورت پذیرد. لذا مقتضی است قبل از اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای اشخاص حقوقی جهت تخصیص شماره منحصر به فرد پرونده مالیاتی فرم تکمیل شده اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی را به انضمام لوح فشرده(CD) اطلاعات مذکور به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال و پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر مذکور وفق مقررات اقدام نمایند.
ضمنا چنانچه در فاصله زمانی ارسال اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی فعال تا این تاریخ نیز پرونده جدیدی تشکیل شده است، طبق مقررات یاد شده عمل گردد.
بدیهی است از تاریخ 4/12/1386 تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی، بدون اخذ مجوز از از دفتر اطلاعات مالیاتی تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق مقررات قانونی رفتار خواهد شد.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دفتر اطلاعات مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): ندارد

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید