رای شورا شماره 30/4/12413 تاریخ 1373/12/09

تشخیص مدارس علوم اسلامی

تشخیص مدارس علوم اسلامی


 

شماره:12413/4/30
تاریخ:09/12/1373
پیوست:
 
گزارش شماره 48/23919-20/10/1373 اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان تهران عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی وضمائم آن مشعر بر اینکه مکتب جامعه الزهرا به لحاظ عدم اجرای تبصره 2 آئین نامه اجرائی بندهای 5,4,3,2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 وسیله حوزه مالیاتی مربوط بابت دوره عمل سنوات 1369و 1370 مشمول مالیات وطرف مطالبه مالیات بردرآمد واقع شده است، حسب ارجاع معاونت محترم یاد شده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 7/12/1373 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد بررسی وشور وتبادل نظر قرار گرفت ورأی هیئت در این باره به شرح زیر صادر گردید:
 
رأی اکثریت
گرچه تشخیص ومطالبه مالیات به دلیل عدم اجرای تبصره ماده 2 آئین نامه اجرائی مذکور توسط حوزه مالیاتی صورت گرفته لیکن چون جامعه الزهراء (س) به موقع طی نامه شماره 2/1953/3-24/4/1370 عنوان شورای عالی محترم مدیریت حوزه علمیه قم تقاضای تأئیدیه مقرر را نموده وطبق نوشته ذیل همان نامه شورای مذکور تلویحا به لحاظ ارسال تأئیدیه ارسال قبلی، صدور تأئیده مجدد را ضوری ندانسته است، هیئت های حل اختلاف مالیاتی می توانند با عنایت به مدارک یاد شده واحراز تداوم فعالیت مجتمع علمی وآموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم جامعه الزهراء (س) به عنوان یک مدرسه علوم اسلامی مطابقت آن نهاد را با مفاد قسمت اخیر بند 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم تأیید وبر آن اساس اتخاذ تصمیم نمایند.
 
محمدتقی نژاد عمران-علی اکبر سمیعی-غلامحسین هدایت عبدی-علی افرا-محمود حمیدی-علی اکبر نور بخش-محمد علی سعیدزاده-عین الله علاء
 
نظر اقلیت
بنا به صراحت تبصره ماده 2 آئین نامه یاد شده ولزوم تعیین تکلیف به موقع حوزه های مالیاتی، عضو اقلیت اعتقاد به اجرای دقیق ماده 2 آئین نامه مذکور تا پایان تیر ماه هر سال دارد.
 
 محمد رزاقی
 

 

 

مواد قانونی وابسته
 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “تشخیص مدارس علوم اسلامی” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید