نمونه ای از آرا شعب

تشخیص درآمد برخلاف ماده 237 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

نمونه هایی از ارا شعب شماره 30/4/5421 تاریخ 1380/06/31

تشخیص درآمد برخلاف ماده 237 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 5421/4/30

تاریخ: 31/06/1380

پیوست:
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10458-23/11/78

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 9/4/75
حوزه مالیاتی: 1415
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکت ها
تاریخ ابلاغ رأی: 9/1/79
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 272-4/30-23/1/79
 
خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی با تمدید روز شرکت در جلسه هیأت به علت خارج از کشور بودن مدیر عامل موافقت نکرده است.
2- لایحه اعتراض شرکت به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید در پرونده بایگانی شده باشد.
3- شرکت دارای حساب بانکی             نزد بانک تجارت است که ارائه گردیده.
4- دریافتیهای ارزی شرکت تماما از شرکت       فرانسه (شرکت مادر) بوده و جهت پرداخت هزینه های جاری شرکت به دفترتهران ارسال شده است، اعلامیه های بانکی تبدیل ارز به ریال وتأئید مبلغ دریافتی از شرکت مادر(         ) نیز به کارشناسی وهیأت حل اختلاف ارائه شده است، لذا وجوه دریافتی از شرکت مادر برای پرداخت هزینه های جاری دفتر تهران بدون دلیل درآمد تلقی شده است که صحیح نمی باشد لذا تقاضای دستور رسیدگی مجدد دارد.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده درآمد مشمول مالیات شرکت مودی به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به علت عدم ارائه مدارک مربوط به درآمد از طریق علی الرأس تعیین گردیده است، در حالیکه اظهارنامه تسلیمی حاکی از عدم وجود درآمد در سال مربوطه بوده و شرکت مودی طی نامه های ارسالی (برگهای شماره 91 و 104 پرونده) اعلام نموده است که هیچ گونه درآمدی نداشته است، هرچند هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به صدور قراررسیدگی نموده است، اما اتکاء هیأت یاد شده به گزارش بدون مأخذ حوزه مالیاتی و برگ تشخیص صادره که برخلاف ماده 237 قانون بوده و گزارش مجری قرار نیز که از کفایت رسیدگی برخوردار نبوده صحیح نمی باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون بررسی و توجه به اعتراض مودی مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی بدلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد.
 
محمد علی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
 
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *