موضوع

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۲۶ ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز


شماره: ۶۴۵۷/۲۰۱
تاریخ:۲۶/۰۸/۱۳۸۲
پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۵/۶۰۶ مورخ ۲۳/۱۰/۸۱
مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۱۳۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۳۱۳
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: اهواز
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۵/۱۲/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۱۰۵۷۷-۲۰۱-۲۴/۱۲/۸۱
 
خلاصه واخواهی: بنا به دلایل مشروحه ذیل به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص عملکرد سال ۱۳۷۸ معترض بوده وتقاضای رسیدگی دارد.
۱- چنانچه شرکت           را دولتی محسوب نمائیم (البته حوزه مالیاتی شرکت را دولتی نمی داند) با این فرض سازمان حسابرسی طی بند ۵ گزارش حسابرسی عملکرد سال ۱۳۷۸ دقیقا اعلام نموده که به دلیل موارد مطروحه در بند ۵ همان گزارش امکان محاسبه وتعیین درآمد مشمول مالیات برای سال مورد رسیدگی وجود ندارد لذا در این راستا با فرض قبول دولتی بودن مسئولیت رسیدگی به عهده حوزه مالیاتی مربوطه محول گردید.
۲- شرکت مذکور بابت عملکرد سال ۱۳۷۸ دو اظهارنامه مالیاتی متفاوت تسلیم نموده است اظهارنامه اولیه مبلغ ۷۰۵ ۸۱۶ ۰۷۲ ۳۶ ریال سود خالص که این اظهارنامه با صورتهای مالی وگزارش حسابرسی نیز مطابقت دارد و اظهارنامه و دوم با مبلغ ۲۹۵ ۱۸۳ ۴۲۷ ۱۱ ریال زیان خالص تسلیم شده است که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۷۸ توسط حسابرسان وزارت امور اقتصادی ودارائی مورد رسیدگی قرار گرفته واظهارنامه دوم شرکت را مشمول تبصره ۳ ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته، به عبارت دیگر در صورتی شرکتها مجاز به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان اصلاحی می باشند که از نظر محاسبه اشتباه شده باشد در حالیکه اظهارنامه دوم به هیچ وجه اشتباه محاسبه نمی گردد. لذا اظهارنامه اولیه با مبلغ ۷۰۵ ۸۱۲ ۰۷۲ ۳۶ ریال سود ابرازی ملاک عمل بود ومبنای رسیدگی قرار گرفته است. ضمنا رأی نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به صورت کامل ودقیق اظهارنامه اولیه شرکت را پذیرفته است و برگ تشخیص را مورد تأئید قرار داده است در صورتیکه نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به هیچ کدام از موارد توجه ننموده است ومبلغ ۷۰۵ ۸۱۶ ۰۷۲ ۳۶ ریال سود را به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۸۸ ۱۷ ریال زیان در رأی تجدید نظر تعدیل نموده است.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
اولا به طور کلی تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان مجدد جز با شرایط تبصره ۳ ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم (وقوع اشتباه در محاسبه) مجاز نمی باشد، واظهارنامه وصورتهای مالی ثانوی مغایر با شرایط مزبور به عنوان جایگزین اظهارنامه صورتهای مالی تسلیمی نخست نبایستی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد ثانیا سازمان حسابرسی علیرغم بند ۵ گزارش حسابرسی خود اعلامه ای دایر بر تعیین مبلغ ۱۷۵۸۸ ریال زیان را صادر نموده که حتی از زیان ابرازی مودی نیز بیشتر می باشد واز این لحاظ هم موضوع (با عنایت به بند ۱ نامه شماره ۱۲۲۱۲/۲۷۹-۵/۳۰ مورخ ۱۶/۴/۷۹ معاون وقت درآمدهای مالیاتی عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها) جای اشکال است.
بنا به مراتب، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به اشکالات فوق مبادرت به صدور رأی دایر بر تأئید زیان بر مبنای اعلامیه سازمان حسابرسی نموده است شکایت ممیز کلی شاکی را وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. ضمنا متذکر می گردد که چون مودی در اظهارنامه نخست با وجود تعیین ۷۰۵ ۸۱۶ ۰۷۲ ۳۶ ریال سود در حساب عملکرد وسود وزیان، در صفحه اول اظهارنامه ودر محل سود ویژه قطعی شده بابت عملکرد سال ۱۳۷۸ مبلغ ۲۹۵ ۱۸۳ ۴۲۷ ۱۱ ریال زیان ابراز نموده است، چنانچه دریافت غرامت که سبب ابراز سود بوده است، منتفی شده باشد، قبول آن بر مبنای واقعیات طبق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم بلا مانع خواهد بود.
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi