تسریع درقطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده

تسریع درقطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده


 

شماره: ۷۹۹۱ /۲۶۰/د
تاریخ: ۲۳/۱۲/۱۳۹۱
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۹۶
۹۱
مواد ۲۵ و ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
تسریع درقطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده
 در اجرای دستور صریح مقام عالی وزارت موضوع نامه شماره ۱۹۳۸۹/م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ مبنی بر برنامه ریزی جهت وصول معوقات مالیاتی و نیز تأکیدات رئیس کل محترم سازمان متبوع در این خصوص و با عنایت به بررسی های به عمل آمده از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین گزارشات واصله مبین عدم وصول بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مودیان در برخی از واحدهای مالیاتی و ضرورت وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مودیان، حتیالامکان همزمان با تسلیم اظهارنامه و نیز وصول مالیات و عوارض قطعی شده مودیان در حداقل زمان در راستای تحقق برنامه های عملیاتی سازمان ، لازم است ادارات کل امور مالیاتی با بهره گیری ازحداکثر اختیارات و ظرفیت های قانونی از جمله مجوز ماده«۳۳» قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر              لازم الاجرا بودن فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در خصوص وصول مالیات و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورند :
۱. در خصوص وصول مطالبات معوق و جاری مالیات و عوارض ابرازی مودیان، نسبت به اعلام فوری مانده بدهی های مذکور به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده مطابق فرم های موضوع دستورالعمل برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۱ اقدامات لازم معمول و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازی و قطعی شده مودیان، مطالبات فوق از طریق عملیات اجرایی در چارچوب دستورالعمل مذکور به حیطه وصول درآید.
۲. چنانچه مودیان بابت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام به تسلیم چک نموده باشند و وصول مالیات و عوارض به دلیل برگشت چک میسور نباشد، ادارات امور مالیاتی ذیربط موظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری و وصول مبالغ چکهای برگشتی از سایر طرق اقدامات لازم را به عمل آورند.
۳. در خصوص پرونده مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیانی که پس از رسیدگی، برگ مطالبه/ استرداد صادر می گردد، رعایت نکات ذیل ضروری است:
الف- چنانچه برگ مطالبه/ استرداد(به استثنای موارد ابلاغ قانونی) به لحاظ عدم اعتراض، به قطعیت می رسد و همچنین در مواردیکه برگ مطالبه/ استرداد مورد تمکین یا توافق قرار می گیرد، بلافاصله برگ قطعی صادر و به مودی ابلاغ گردد.
ب- چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر در ماده «۲۹» قانون مالیات بر ارزش افزوده به رئیس امور مالیاتی جهت رفع اختلاف مالیاتی اعتراض نماید; در صورت عدم حصول توافق در مرحله اداره امور مالیاتی و همچنین انقضای مهلت اعتراض مودیان در موارد ابلاغ قانونی اوراق مطالبه / استرداد، بدون فوت وقت برگ دعوت به کمیسیون صادر و حتی الامکان در کوتاه ترین زمان نسبت به تعیین وقت جلسه هیأت اقدام و با رعایت مقررات به مودی ابلاغ گردد .
ج- نمایندگان هیأتهای حل اختلاف حداکثر مساعی خود را مصروف دارند تا در حداقل زمان، موضوع اعتراض را بررسی و حتی الامکان رأسا و بدون صدور قرار رسیدگی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و نسبت به صدور رأی اقدام نمایند.
د- پس از تحویل رأی قطعی به واحد مالیاتی، مأموران ذیربط مکلفند پس از ثبت رأی در دفتر اداره امور مالیاتی بلافاصله برگ قطعی متضمن مطالبه/ استرداد اصل مالیات و جرایم را صادر و به مودی ابلاغ نمایند.
هـ – پس از صدور برگ قطعی و ابلاغ آن در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودی، پرونده ظرف مهلت مقرر به ادارات وصول و اجرا محول گردد.
و- ادارات وصول و اجرا موظف هستند پس از دریافت برگ قطعی نسبت به انجام اقدامات قانونی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه اقدام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.     
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
دامنه کاربرد: 1ـ داخلی:  2ـ خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی                                    
 تلفن:      88806053 -021- ، 83271078 – 021
بخشنامههای منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۵- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل …
 ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲)،(۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مص…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi