خبرهای مالی و مالیاتی

تبصره 3 ماده ایین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره 3 ماده ایین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره 3 ماده ایین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

اظهارنامه مطابق مقررات، اظهارنامه ای می باشد که در خصوص اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحب آن مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون .م.م تنظیم و تکمیل شده باشد.

عدم ارائه ؛

۱. ترازنامه یا
۲. حساب سود و زیان یا
۳. صورت درآمد و هزینه یا
۴. خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی یا
۵. ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد

به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقی نمی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *