نمونه ای از آرا شعب

تائید اصالت بدهی متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: مازندران

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/7565 تاریخ 1382/10/17

تائید اصالت بدهی متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: مازندران


 نمونه آرای شعب

شماره: 7565/201

تاریخ: 17/10/1382

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 600- 14/12/81
مربوط به مالیات بر ارث
سال عملکرد 74
شماره حوزه مالیاتی 1532
شماره سر ممیزی مالیاتی 153
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان مازندران
اداره کل
اداره امور مالیاتی شهرستان چالوس
تاریخ ابلاغ رأی: 1/2/82
شماره و تاریخ ثبت شکایت 1545- 201- 30/2/82
 
 
خلاصه واخواهی: بدینوسیله اعتراض خود را به رای هیات حل اختلاف تجدید نظر به شرح زیر مطرح      می کنیم:
کمیسیون ماده 37 نتیجه رای خود را به بعد از قطعی شدن پاسخ دادگستری نسبت به دعوی جعل اداره دارائی در مورد ما موکول کرد که مغایر ماده 23 آئین نامه تشخیص می باشد، پس از قطعی شدن رای دادگاه و حکم برائت برای ما کمیسیون دیگری تشکیل شد.مامورین محترم دارائی علیرغم اظهارنظر مساعد قاضی ترتیب پرداخت دین را مورد توجه قرار داده پس از دریافت استعلامات بانکی و خلاف نظر شفاهی خود که به میزان استعلامات پرداخت بدهی پذیرفته شود رای به بی حقی ورثه داده است. هیات حل اختلاف به شکایت غیر قانونی اداره دارائی علیه ما اشاره کرده اما توجهی به اینکه دادگاه در این زمینه رای به برائت ما داده نشده است دوما نماینده اداره دارائی مطابق کدام قانون از ما تقسیم نامه تقاضا می کند و آیا این تقاضا قانونی است؟ ثالثا اینکه آقای                      تاجر نبوده که در دفاتر تجاری کلیه اقدامات را ثبت کند که در اسناد و مدارک به توان آن را یافت ضمن اینکه هیات به طور ضمنی پاسخ خود را داده اند و متعقد شده اند که رای میان ما وراث و طلبکار معتبر است. اداره دارائی موظف است از میزان موجود دارائی مالیات اخذ کند نه میزان دارائی که در گذشته وجود داشته است ضمن اینکه در بند سوم بخشنامه شماره 20/3385/ 13689 آمده از رد دفاتر و اسناد و مدارک قانونی مودیان به استناد دلایل ضعیف و غیر اصولی خودداری شود حتی در بند ششم آن هیاتهای حل اختلاف را ارشاد می کند که اگر اسناد و مدارکی خلاف اظهارات شفاهی مودیان ندارند اظهارات آنها را بپذیرند. بنابر توضیحات فوق تقاضای بررسی پرونده مالیاتی و صدور رای وفق موازین قانونی را داریم.
رای:شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای مینماید:
طبق قسمت اخیر مفاد ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی ارائه شود و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور ارسال خواهد شد.نظر به اینکه دلایل و استنادات هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت عدم پذیرش اصالت بدهی متوفی فاقد توجیه قانونی بوده و علاوه بر آن مفاد دادنامه های شماره 126/2 مورخ 30/5/78 (برگ شماره 159 پرونده) و 270 مورخ 19/4/79 و 866 مورخ 23/8/79(اوراق شماره 211و 214 پرونده) که به ترتیب حاکی از تائید بدهی متوفی و برائت وراث از اتهام جعل بوده، مستندات لازم الرعایه برای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد بحث می باشد علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون و مقررات موضوعه نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید تا با رعایت موارد مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبرنوربخش
رضا سعیدی امجد
 
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *