بخشنامه شماره 232/1060/7544 تاریخ 1384/04/27

تا حد امکان درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین گردد

تا حد امکان درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین گردد


شماره:7544/1060/232

تاریخ:27/04/1384

پیوست:
 
یکی از سیاست های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور،تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق قوانین موضوعه می باشد. تحقق این امر موجب افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان قانون و مقررات و نظام مالیاتی و نیز تشویق آنان به انجام وظایف قانونی مقرر وحل و فصل سریع و عادلانه اختلاف مالیاتی می گردد.
به قرار اطلاع واصله،برخی از مأموران مالیاتی به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف دفاتر و اسناد و مدارک مودیان مالیاتی را غیر قابل رسیدگی اعلام و در اجرای بندهای (2)یا(3)ماده 97 قانون مالیات های مستقیم،اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس می نمایند. این موضوع علاوه بر افزایش نارضایتی مودیان. موجب تطویل سیر قطعیت مالیات ها و نهایتا تأخیر در وصول مالیات های قطعی  می شود. همچنین انگیزه این گروه از مودیان مالیاتی را در نگهداری اسناد ومدارک کاهش می دهند لذا تأکید می شود:
مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مودیان را از طریق رسیدگی به دفاتر،اسناد ومدارک ابرازی آنها یا بدست آمده،تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی و رعایت مقررات موضوعه اقدام به تعیین درآمد مشمول و مالیات از طریق علی الرأس بنمایند.
مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه را عهده دار خواهند بود.
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 97- در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مال…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “تا حد امکان درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین گردد” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید