بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل ومجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی جهت اجرا در سال 1386

بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل ومجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی جهت اجرا در سال ۱۳۸۶


شماره: ۵۹۶۳۶/۱۷۲۰/۲۱۳

تاریخ: ۱۴/۱۱/۱۳۸۵

پیوست: دارد
 
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر
سازمان حسابرسی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی
 
در اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ وآئین نامه اجرائی قـانون مـزبور و مـاده (۱۰) قـانون الحـاق مـوادی بـه قانون تنـظیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت مـصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، بـدینوسیـله بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل ومجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات وعوارض موضوع بندهای (و،(ز) و (ح) ماده (۴) قانون مقدم الذکر وهمچنین حق الثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل:
 1- بهای فروش ومالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل
 2- مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی ومالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی
 3- بهای فروش، مالیات وعوارض شماره گذاری وعوارض سالیانه خودروهای تولید داخل
 4- مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی، مالیات وعوارض شماره گذاری وعوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجراء در سال ۱۳۸۶ ابلاغ می گردد:
الف) مالیات وعوارض سایر انواع خودروهای خاص وخدماتی که لوازم وتجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و … بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش ویا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل وشاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره (۱) ماده (۴) قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید با مونتاژ داخل ومجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید ویا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول میگردد.
ج) جداول پیوست تا پایان سال ۱۳۸۶ مناط اعتبار می باشد. بنابراین جهت محاسبه مالیات وعوارض در خصوص خودروهایی که مدل آنها سال ۲۰۰۸ میلادی بوده و سایر مشخصات آنها مطابق یکی از ردیفهای مندرج در جداول خودروهای وارداتی باشد تا پایان سال ۱۳۸۶ از ردیف مربوط استفاده گردد.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مواد قانونی وابسته
 ماده ۴- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همرا…

فهرست مطالب

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi