موضوع

بند 1 تبصره 7 قانون وصول مالیات نقل وانتقال از اتومبیلهای غیر سواری- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: امور مالیاتی همدان

بند 1 تبصره 7 قانون وصول مالیات نقل وانتقال از اتومبیلهای غیر سواری- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: امور مالیاتی همدان


نمونه آرای شعب

شماره: 9629/201

تاریخ: 19/11/1381

پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 464-9/2/81 موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم

مربوط به مالیات: غیر مستقیم

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78و79
 شماره حوزه مالیاتی:
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان همدان (اداره امور مالیاتی همدان)
تاریخ ابلاغ رأی: 17/2/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1690-4/30-7/3/81
 
خلاصه واخواهی: با احترام اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر اعلام وتقاضای تجدید رسیدگی مجدد و نقض رأی مذکور را دارد: همانطوریکه از مفاد گزارش رسیدگی وضمائم آن مستفاد می شود به جز چند فقره تأخیر در پرداخت مالیات در اکثر مواقع حدود 1 یا حداکثر 2 روز می باشد که علت آن انجام معامله در اواخر وقت اداری وتعطیل بودن بانک، مقارن بودن روز بعد معامله با جمعه یا تعطیلات رسمی واز این قبیل….. می باشد، اینک نظر به اینکه جریمه مشخص شده غیر واقعی بوده ودر احتساب آن رسیدگی کافی معمول نشده است وهیأت محترم حل اختلاف مالیاتی نیز دقت لازم مرعی نداشته ورأی صادره از کفایت رسیدگی برخوردار نیست خواهشمند است ضمن نقض رأی صادره دستور رسیدگی مجدد صادر فرمایند.
رأی : شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با  ملاحظه  شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده  مالیاتی  مربوطه  به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه طبق بند 1 تبصره 7 قانون وصول مالیات نقل وانتقال از اتومبیلهای غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/1363 وآئین نامه اجرایی مالیات نقل وانتقال دست دوم به بعد انواع خودرو (تصویب نامه شماره 12871730/ت16536/هـ-28/12/75 هیأت وزیران) واصلاحیه آن (تصویب نامه شماره 78194/ت18967/هـ – 21/11/76 هیأت وزیران )عدم اخذ رسید قبل از تنظیم سند مشمول جریمه ای معادل 50% مبلغ مالیات خواهد بود علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررات موضوعه مترتب نمی باشد واین شعبه رد شکایت رسیده واستواری رأی صادره را اعلام می دارد.
صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها