موضوع

برگشت هزینه خرید شرکت وافزایش مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

برگشت هزینه خرید شرکت وافزایش مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 1961/4/30

تاریخ: 19/03/1381

پیوست:
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1962- 30/5/80

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال
شماره حوزه مالیاتی 2013
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رای: 8/7/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 6446-4/30- 7/8/80
 
خلاصه واخواهی: در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی تسلیم حوزه مربوط گردیده و در پی دعوت ممیز مالیاتی کلیه دفاتر، اسناد و مدارک قانونی در اختیار وی قرار گرفته. در حالیکه دفاتر مورد قبول واقع و لازم بوده است که صرفا مبادرت به برگشت هزینه های غیر قابل قبول بشود، ممیز مالیاتی ضمن برگشت بخشی از هزینه های شرکت قیمت خرید 44 دستگاه کلر زن گازی را که برابر قرارداد مورخ 18/5/1375 معادل 000 000 250 ریال بوده، با محاسباتی به مبلغ 968 018 171 ریال کاهش و تفاوت را به سود دوره انحلال اضافه نموده که این عمل قانونی نبوده و رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که فقط بر اساس نظر کارشناس مجری قرار صادره گردیده به دلیل اینکه نظر کارشناس غیر واقعی و خلاف موازین قانونی است نمی تواند مورد قبول باشد. به رای مزبور اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.(مشروح مطالب در سه صفحه ضمیمه پرونده است)
رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید:
با وجود ابلاغ دعوتنامه شماره 0553/811 مورخ 17/8/1375(برگ 9 پرونده) در تاریخ 17/8/1375 و نامه شرکت مودی (برگ 12 پرونده) وارده به شماره0553/812 مورخ 17/8/1375 مبنی بر ارائه و کلیه فاکتورها و اسناد و مدارک خرید و فروش، ممیز مالیاتی متعاقب دعوتنامه فوق الذکر و در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 اقدامی به عمل نیاورده و به مفاد نامه شرکت دایر بر ارائه فاکتورها و اسناد مربوط به خرید ایرادی ننموده، از طرفی به شرح بند 19 از قسمت چهارم فرم 38 گزارش رسیدگی خود اظهار می نماید که مودی فاکتورهای خرید را ارائه کرده و از سوی دیگر به شرح پیوست گزارش یاد شده(برگ 25 پرونده) بیان نموده که بابت خرید هیچگونه فاکتور یا سندی ارائه نشده و بر این اساس و بدون ذکر هر گونه دلیل دیگری مبنی بر بی اعتباری ارزش خرید مورد ادعای مودی،مبادرت به تعیین ارزش خرید44 دستگاه کلر زن می نماید. صرفنظر از بی ترتیبی فوق گزارش کارشناسی شماره45929 مورخ 18/10/1379 (برگهای 83و84 پرونده) که در اجرای قرار شماره 4701 مورخ 27/5/1377 هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تنظیم گردیده نیز در رابطه با اعتراض مودی به اقدام حوزه مالیاتی در تعیین ارزش خرید 44 دستگاه کلرزن فاقد اظهارنظر موجه و مدلل می باشد. علیهذا رای مورد واخواهی که صرفا با استناد به گزارش کارشناسی مذکور و بدون عنایت به نکات پیش گفته تحریر گردیده، من حیث عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد.
 
حسن عباسی پناه
علی اصغرزندی فائز
غلامحسین مختاری
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها