موضوع

برآورد حقوق دریافتی در شرایط قبولی دفاتر- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

برآورد حقوق دریافتی در شرایط قبولی دفاتر- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 5428/ 4/30

تاریخ: 31/06/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8713- 7/12/79

مربوط به مالیات بردرآمد حقوق

سال عملکرد: 11/6/77 لغایت 29/12/78
شماره حوزه مالیاتی1345
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل  کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 27/1/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 901- 4/30- 16/2/80
 
 
خلاصه واخواهی: در مورد محاسبه مالیات حقوق از تاریخ 11/6/78 الی 29/12/78 مندرج در برگ رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره 8713-7/12/79 به میزان محاسبه 4000 دلار برای هر ماه و محاسبه و در نظر گرفتن جریمه مبلغ 821 121 120 ریال مورد واخواهی می باشند زیرا:
1- سهامداران در سال 1378 هیچ گونه درآمدی نداشته اند و به همین علت در رسیدگی مالیاتی سال عملکرد شرکت طبق اعلام نتیجه رسیدگی وسیله حوزه مالیاتی شماره 1054 شرکت مشمول مالیات شناخته نشده است.
2- نامبرده سهامدار(49%) یک شرکت ایرانی می باشد، نه نماینده و یا حقوق بگیر شرکت خارجی، تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد.
رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه شرکت طی لایحه اعتراضیه خود عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع فعالیت و عملکرد شرکت طی دوره عمل سال 1378 و تائید زیان شرکت در آن دوره توسط حوزه مالیاتی مربوط را مطرح نموده که این در حقیقت به مفهوم قبول دفاتر شرکت بوده است،لذا هیات حل اختلاف مالیاتی  می بایستی با عنایت به بند 12- 5 بخشنامه شماره 52726/1616/4/30-6/11/77 معاونت درآمدهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر قانونی مودی، راجع به میزان واقعی حقوق پرداختی تحقیق و بر آن اساس اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است در صورت قبول دفاتر که طبعا هزینه های حقوق نیز در آن ثبت گردیده، نمی توان بدون کسب مدارک مثبته جدید ادعای پرداخت حقوق به میزان بیش از اقلام مندرج در دفاتر را نمود، زیرا این ترتیب اقدام متناقض با قبول دفاتر خواهد بود.
بنا به مراتب چون هیات یاد شده این نقیصه را نادیده گرفته و قبل از بررسی و تحقیق به ترتیب فوق الذکر مبادرت به صدور رای نموده است، رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.
 
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها