بخشنامه شماره ۱۰۶۴۲/ ۲۳۰/ د مورخ ۳/ ۴/ ۱۳۹۴ معاونت مالیات های مستقیم

بخشنامه شماره ۱۰۶۴۲/ ۲۳۰/ د مورخ ۳/ ۴/ ۱۳۹۴ معاونت مالیات های مستقیم

بخشنامه شماره ۵۹۱۰/ ۸۲۴/ ۲۳۲ مورخ ۵/ ۴/ ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی

الف) بخشنامه شماره ۲۳۰/۱۰۶۴۲/د مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ معاونت مالیات های مستقیم: احتراما،با عنایت به شماره ۱۳۰/۳۵۶۳/د مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ دادستان محترم انتظامی مالیاتی در خصوص برخی ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده اشخاص حقوقی که در حین رسیدگی،اقدام به اخذ برگه اعلام قبولی نسبت به برگ تشخیص عملکرد،حقوق و تکلیفی می نماید،بدیهی است این عمل مغایر با مفاد بخشنامه شماره ۲۳۲/۸۲۴/۵۹۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۵ و اصل پنجم منشور حقوق مودیان مالیاتی ابلاغی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۶۶۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ و طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم باعث تضییع حقوق مودیان برای اعتراض به مالیات تشخیصی بوده و تخلف محسوب می گردد. لذا مقتضی است مدیران کل محترم امور مالیاتی،به عنوان مسئولین نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ی مذکور،نسبت به ابلاغ و تاکید بر مراتب فوق به ماموران مالیاتی اقدام نمایند.

ب- بخشنامه شماره ۲۳۲/۸۲۴/۵۹۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور: نظر به اینکه بعضا مشاهده می شود برخی از واحد های مالیات مبادرت به اخذ نامه قبولی نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی می نمایند،این عمل علاوه بر اینکه مغایر با مقررات قانونی است،بر خلاف شئون شغلی ماموران مالیاتی نیز می باشد لذا موکدا یادآور می شود به منظور احتراز از هرگونه تضییع حقوق قانونی مودیان محترم مالیاتی مراتب فوق به نحو مقتضی به ماموران مالیاتی ابلاغ گردد تا از چنین اقدامی خودداری نمایند بدیهی است با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.

📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi