انطباق فعالیت شرکت با موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط

انطباق فعالیت شرکت با موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط


 

شماره: ۵۷۳/۲۰۱
تاریخ: ۳۰/۰۱/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۲۴۷ مکرر-۲۸/۱۱/۸۰
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۶
شماره حوزه مالیاتی: ۳۲۶
شماره سر ممیزی مالیاتی:فعالیت
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان مازندران
اداره امور مالیاتی شهرستان ساری
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۱/۳/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۲۲۱۲-۴/۳۰-۲۵/۳/۸۱
 
خلاصه واخواهی: با استعلام راجع به چگونگی تعلق مالیات قراردادهای منعقده فی مابین شرکت        صنایع                (کارفرما) و شرکت               (پیمانکار)، دفتر فنی مالیاتی طی اظهار نظر ۴۹۵۸-۵/۳۰-۶/۹/۸۰ درآمد حاصل از قراردادهای مذکور را منطبق با فعالیتهای ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته وهیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام به صدور رأی رفع تعرض مالیات قراردادهای مورد اشاره را نموده است. مجددا طی استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برابر جوابیه شماره ۴۲۲-۴/۳۰-۲۸/۱/۸۱ شورای عالی مالیاتی سود وزیان نهائی حاصل از انجام فعالیتهای موضوع قراردادهای پیمانکاری یاد شده متعلق به کارفرما بوده وپیمانکار در قبال انجام کار حق الزحمه را دریافت میدارد لذا دریافتی های شرکت منطبق با فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده ۸۱ محسوب نشده واز مالیات نیز معاف نخواهد بود با توجه به موارد پیش گفته واظهارنظر صریح ریاست محترم شورای عالی مالیاتی درخواست رسیدگی مجدد و نقض رأی را خواستارم.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا بر اساس پاسخ استعلام از دفتر فنی مالیاتی به شماره ۴۹۵۸-۵/۳۰-۶/۹/۸۰ وبدون توجه ورعایت مفاد نامه شماره ۲۶۰۴-۴/۳۰-۱۶/۳/۷۸ رئیس شورای عالی مالیاتی و شماره ۴۴۳۳-۱۱۱-۲۰/۲/۸۰ معاون درآمدهای مالیاتی استان ودادنامه های موجود در پرونده در خصوص موارد مشابه که تماما قراردادهای پیمانکاری مودی با شرکت              صنایع             را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته وبدون ذکر دلیل ومستند قانونی در رد اعتراض مأمور تشخیص مبادرت به صدور رأی مبنی بر معافیت مالیاتی مودی نموده واگر چه در متن رأی به بخشنامه شماره 56636/44/90-4/30-29/11/77 اشاره نموده لکن در صدور رأی مفاد بخشنامه مزبور را نیز رعایت ننموده است. بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است وضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع تا با توجه به مراتب فوق ونامه شماره ۴۱۲-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱/۸۱ شورای عالی مالیاتی که بعد از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در پاسخ استعلام اداره کل مربوطه در خصوص موضوع صادر گردیده مبادرت به صدور رأی نمایند.
 
علی عزیزی
محمد علی بیگ پور
اسماعیل ملکان
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi