انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات

انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات


شماره:۱۳۵۹/۲۰۰

تاریخ:۲۵/۰۱/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
 
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان….
 
سلام علیکم
 
به منظور انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاعات مربوط به هر یک از مودیان به تفکیک اتحادیه امور صنفی و نیز مودیان فاقد اتحادیه(غیر عضو)هر اداره،به شرح فرم های ۱ و ۲ پیوست در محیط نرم افزاریEXCEL 2003 و بصورت راست چین تهیه و مراتب به صورت لوح فشرده حداکثر تا ۹/۲/۱۳۸۹ به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.
 
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
فرم شماره۱
 
مالیات عملکرد سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل اتحادیه امور صنفی ………….اداره کل امور مالیاتی………..تهران
مبالغ به ریال
ردیف
نام و نام خانوادگی مودی
کلاسه پرونده
شغل
شماره واحد مالیاتی
مشمول بند«
مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶««
مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷««
الف
ب
ج
تشخیصی
قطعی شده
تشخیصی
قطعی شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توجه:« هر یک مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده ۹۵ با شماره ۱ مشخص می شود.
«« در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود.
 
 
فرم شماره۲
 
مالیات عملکرد سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفی فاقد اتحادیه(غیر عضو) اداره امور مالیاتی شهر/شهرستان……….. اداره کل امور مالیاتی استان تهران
مبالغ به ریال
ردیف
نام و نام خانوادگی مودی
کلاسه پرونده
شغل
شماره واحد مالیاتی
مشمول بند«
مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶««
مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷««
الف
ب
ج
تشخیصی
قطعی شده
تشخیصی
قطعی شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توجه:« هر یک مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده ۹۵ با شماره ۱ مشخص می شود.
«« در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود.
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۰۰ – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi